Donorum commutatio

Περιγραφή
Ο παρόν τιμητικός τόμος περιλαμβάνει σε τέσσερις θεματικές ενότητες 43 μελέτες, 14 Ελλήνων και 29 αλλοδαπών καθηγητών και ιεραρχών από 7 διαφορετικές χώρες. Είναι αιτία χαράς το ότι ανταποκρίθηκαν τόσο καθολικοί όσο και ορθόδοξοι επιστήμονες αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου προσέγγισης και καταλλαγής οι οποίες διαπνέουν τη σκέψη του Αρχιεπισκόπου Κερκύρας Ιωάννη.
Περιεχόμενα / Indice
Παρουσίαση
Presentazion
Βιογραφικό σημείωμα | Nota biografica
Βιβλιογραφία | Bibliografia
Elenco dei corsi universitari tenuti da prof. Spiteris
Κατάλογος συμβαλλόντων | Elenco dei contributori
Εισαγωγή
Introduzione
Βιβλικές μελέτες – αρχέγονος χριστιανισμός
Studi biblici-cristianesimo primitivo
– Card. Tomas Spidlik, “Come superare l’ellenizzazione nociva del cristianesimo? Un’obiezione o un’accusa?”.
– Luigi Padovese, “Da Gesu a Paolo: novita nella continuita”.
– Enrico dal Covolo, “Le catacombe: luogo di santit?. Uno sguardo complessivo ai santi delle Catacombe di san Callisto e alla loro attualit?”.
– Prosper Grech, “L’ ispirazione biblica come saggezza”
– Vittorino Grossi, “Paolo e Agostino, Ad Romanos c.9. Il cristiano e la grazia del mondo: alle radici del dialogo ecumenico”.
– Michele Mazzeo, “Ministri del vangelo nel primo scritto cristiano (1Ts 2,1-12) ”
– Romano Renna, “Il discorso sul pane di vita in Gv 6”
– Σωτήριος Μαυροφίδης, “ΙΩΒ, κεφ. 28: το εγκώμιο της ανέφικτης σοφίας”.
Οικουμενική και φραγκισκανή πνευματικότητα και ιστορία
Spiritualita e storia ecumenica e francescana
– Alvaro Cacciotti, “La vita perfetta e il tema del “fallimento”. Annotazioni intorno alla vita spirituale del cristianο”.
– Bruno Forte, “Comunione ecclesiale, conciliarita e autorita nel dialogo cattolico-ortodosso”
– William Henn, “The Petrine Ministry: Some Reflections Emerging in Response to Pope John Paul II’s Ut unum sint (1995)”
– Fernando Rodriguez Garrapucho, “Unidad y mision” en la Constitucion Lumen gentium y en el Decreto Ad gentes”
– Giovanni Iammarrone, “La citta di Assisi e lo “spirito di Assisi” nella visione di Giovanni-Paolo II”
– Kurt Koch, “Gemeinsam dem Evangelium dienen. Ekklesiologische Perspektiven des Ordenslebens in der Sendung der Kirche.
– James Puglisi, “Peace and Penance between the Middle Ages and the Modern Age”
– Μάρκος Φώσκολος, “Ο φραγκισκανισμός στην Τήνο. Η πολυμορφική παρουσία του στην τοπική Εκκλησία και προτάσεις για μελλοντική έρευνα”.
Πατερικές, βυζαντινές και ιστορικές μελέτες
Studi patristici, bizantini e storici
– Theresia Hainthaler, “The role of the Bishop of Rome in the communio of the Church after Constantine till Gregory the Great -A short survey”
– Fotios Ioannidis, “La conversione negli scritti di Tertulliano”
– Maria Melli, “Alcuni appunti sulla struttura dell’anima secondo Massimo il Confessore”
– Telesphora Pavlou, “Il fulcro del pensiero filosofico-psicologico e teologico-pneumatico del Padre dell’esicasmo, San Diadoco, Vescovo di Foticea: La reminiscenza – mneme Theou”.
– Domenico Scaramuzzi, “Origene e il suo silenzio sul Silenzio”
– Anthony-Emil Tachiaos, “I Santi Costantino-Cirillo e Metodio come collegamento fra il mondo greco e Roma”
– Χρήστος Αραμπατζής, “Η ερμηνεία της πατερικής γραμματείας τον 14ο και τον 15ο αιώνα. Η αυθεντία και το κύρος του αγίου Ιωάννη Δαμασκηνού”.
Ορθόδοξη και Καθολική Συστηματική Θεολογία-Κοινωνική Διδασκαλία
Teologia sistematica ortodossa e cattolica-Dottrina sociale
– Angelo Amato, “Europa, terra di missione? ”
– Giancarlo Bruni, “Dialogo Chiesa ortodossa-Chiese orientali ortodosse. Dire Theotokos e proclamare il mistero di Cristo”.
– Piero Coda, “”Contemplari et contemplata aliis tradere”. La lezione di Tommaso d’Aquino”.
– Nicholas Loudovikos, “An Aquinas for the Future”
– Paolo Martinelli, “La relazione tra consigli evangelici e presbiterato. Alcune note teologiche nella prospettiva della teologia degli stati di vita”.
– Gianluigi Pasquale, “Le due citta, l’una frammista all’altra, e la loro comunione nella santita”
– Salvatore Perrella, “immacolata e assunta: tra protologia ed escatologia. un contributo per una teologia condivisa”.
– Basilio Petra, “Basilio Antoniadis (1851-1932). Una breve introduzione alla vita e al pensiero morale”.
– Placido Sgroi, “La vita e il dono piu precioso. Una introduzione alla bioetica di mon. Pompeo Piva”.
– Robert Taft, “Maria a Natale”
– Lubomir Zak, “Impulsi del Concilio Vaticano II al rinnovamento della teologia. Breve analisi alla luce del dialogo con l’Ortodossia”.
– Ιωάννης Ασημάκης, “Η θεολογία ως πίστη σκεπτόμενη στην καθολική παράδοση”.
– Πέτρος Βασιλειάδηδς, “Ο ιερός Αυγουστίνος ως ερμηνευτής του αποστόλου Παύλου και το πρόβλημα της ανθρώπινης σεξουαλικότητας”.
– Ευάγγελος Θεοδώρου, “Κεντρικοί άξονες της Θεολογίας του Πάπα Βενεδίκτου ΙΣΤ'”
– Χρυσόστομος Σάββατος, “Οι εκκλησιολογικές προϋποθέσεις συμμετοχής της Ορθόδοξης Εκκλησίας στην “Οικουμενική Κίνηση” και στους Διμερείς Θεολογικούς Διαλόγου”.
– Στέλιος Τσομπανίδης, “Η κοινωνική Εγκύκλιος Caritas in veritate (“Αγάπη εν αληθεία”). Σχόλια από ορθόδοξη και οικουμενική σκοπιά”.
– Παναγιώτης Υφαντής, “Αυτοσυνειδησία και δέσμευση μαρτυρίας. Παραδοχές και κριτικές επισημάνσεις γύρω από την ορθόδοξη κατανόηση της αποστολικότητας της Εκκλησίας”.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Επιμελητής: Ασημάκης Ιωάννης
Εκδότης: Αποστολικό Βικαριάτο Θεσσαλονίκης
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-89450-9-7
Σελίδες: 821
Σχήμα: 23χ17
Κατηγορίες: Καθολική Εκκλησία
Σειρές: Analecta Theologica

Τιμή σε ιστοσελίδες: 28.44 €