4 κώδικες συν 8

Περιγραφή
To παρόν cd-rom, που εντάσσεται στη σειρά click-a-book, περιλαμβάνει σε ηλεκτρονική μορφή τους τέσσερις βασικούς κώδικες που χρειάζεται σε καθημερινή βάση ο νομικός, δηλαδή τον Αστικό Κώδικα, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, όπως ισχύουν σήμερα, μετά τις αλλαγές που επέφεραν οι νόμοι 3346/2005 και 3388/2005. Ακολουθεί η ενότητα του διοικητικού δικαίου (Σύνταγμα, Συμβούλιο της Επικρατείας, Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), η ενότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας (Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου μαζί με το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο, Κανονισμός Βρυξελλών) και, τέλος, οι Εμπορικές Μισθώσεις. Η ηλεκτρονική έκδοση προσφέρει το ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, καθώς επίσης και τα περιεχόμενα του έργου με αυτόματες συνδέσεις (hyperlinks) στις αντίστοιχες σελίδες. Είναι δυνατή η γρήγορη αναζήτηση με βάση το άρθρο, το νομοθέτημα ή λέξεις κλειδιά. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα στον χρήστη για σημειώσεις σε κάθε σελίδα, δημιουργία σελιδοδεικτών για τις συχνά επισκεπτόμενες σελίδες, εκτύπωση της σελίδας που τον ενδιαφέρει και μεταφορά νομικού κειμένου σε έγγραφο MS-Word.

Επιμελητής: Καρατζά Λίλα Χ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN:
Σελίδες:
Κατηγορίες: Κώδικες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €