Ψηφιδωτά δάπεδα

Περιγραφή
Στα έξι κείμενα που απαρτίζουν το βιβλίο “Ψηφιδωτά δάπεδα” δεν εξετάζονται τα έργα μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής ή μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου -παρόλο που στην όψιμη αρχαιότητα δίνεται μεγαλύτερη έμφαση. Αντίθετα, παρουσιάζονται με συνοπτικό και συνθετικό τρόπο γενικά ζητήματα που αφορούν στις στρώσεις των δαπέδων με ψηφιδωτό. Ειδικότερα, ορίζονται οι σταθμοί εξέλιξης του διακοσμητικού αυτού είδους σε όλη την ιστορική του διαδρομή· ανιχνεύονται τα ειδικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται σε συγκεκριμένες περιοχές και χρονικές περιόδους· εξετάζονται οι σχέσεις του εικονιστικού και του γεωμετρικού θεματολογίου και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού ύφους της κάθε εποχής· επισημαίνονται τα στοιχεία που διαφοροποιούν τον ψηφιδωτό διάκοσμο σε εκκλησιαστικά και κοσμικά κτήρια· γίνεται, τέλος, προσπάθεια ερμηνείας διάφορων προβλημάτων που αφορούν σε θέματα εικονογραφίας, αισθητικής, εργαστηρίων, σχέσεων ψηφοθετών με τους πελάτες τους κ.ά. Τα κείμενα συνοδεύονται από πλούσια φωτογραφική τεκμηρίωση.
Κύριο χαρακτηριστικό του βιβλίου είναι η διάρθρωσή του σε έξι ενότητες, που πραγματεύονται με αυτοτέλεια διαφορετικά θέματα και περιέχουν η καθεμιά τη δική της εικονογράφηση -είναι επομένως δυνατόν να διαβαστούν και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Συγχρόνως όμως υπάρχει εσωτερική σύνδεση των έξι κειμένων μεταξύ τους, αφού συχνά το περιεχόμενο του ενός προϋποθέτει τις παρατηρήσεις που γίνονται στα υπόλοιπα ή συμβάλλει στην καλύτερη κατανόησή τους.Η Π. Ασημακοπούλου – Ατζακά είναι καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποσπασμένη στο Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών του ίδιου Πανεπιστημίου. Το ενδιαφέρον της είναι στραμμένο στην έρευνα της όψιμης αρχαιότητας και κυρίως στα θέματα που σχετίζονται με τις διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων. Ασχολείται επίσης με την έρευνα και την ερμηνεία ελληνικών και λατινικών γραπτών πηγών, ειδικότερα στη σχέση τους με τα καλλιτεχνικά επαγγέλματα, τα εργαστήρια, τα προβλήματα ορολογίας, καθώς και με τη διάρκεια της ειδωλολατρίας στον χριστιανικό κόσμο. Το κυριότερο έργο της αποτελεί η συλλογή και η δημοσίευση των παλαιοχριστιανικών ψηφιδωτών δαπέδων του ελλαδικού χώρου. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους, από τους οποίους οι τρεις έχουν ήδη δημοσιευτεί.

Συγγραφέας: Ασημακοπούλου – Ατζακά Παναγιώτα
Εκδότης: University Studio Press
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-12-1162-4
Σελίδες: 223
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Ψηφιδωτά

Τιμή σε ιστοσελίδες: 39.48 €