Χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά

Περιγραφή
Σκοπός του παρόντος βιβλίου είναι η κάλυψη θεμάτων που σχετίζονται με τη χρηματοοικονομική απάτη και διαφθορά.
Πρόκειται για βοήθημα με θέματα που αφορούν σύγχρονες μορφές χρηματοοικονομικής απάτης και διαφθοράς σε όλες τις επιχειρήσεις. Όλες οι επιχειρήσεις μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιμετωπίσουν σχετικά φαινόμενα, όσο ισχυρά εσωτερικά συστήματα ελέγχου και να διαθέτουν.
Το βιβλίο αποτελείται από έντεκα κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφονται στοιχεία εγκληματολογίας και κυρίως μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς, θεωριών αιτιολόγησης της παραβατικότητας και των εγκλημάτων, οι απάτες του “λευκού κολλάρου” και το Ελληνικό Ινστιτούτο κατά της Απάτης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται η απάτη σε βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις και κυρίως η κατάχρηση περιουσιακών στοιχείων.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις απάτες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται απάτες με σχήματα “πυραμίδας”, “αεροπλανάκια” και χρήση μάρκετινγκ.
Στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφεται ο ενιαίος χώρος πληρωμών σε Ευρώ για την πρόληψη και καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος καθώς και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Στο έκτο κεφάλαιο αναφέρονται οι εταιρικοί κώδικες δεοντολογίας, ο μεσολαβητής τραπεζικών-επενδυτικών υπηρεσιών καθώς και το ρυθμιστικό όργανο ανταγωνισμού στην Ελλάδα.
Το έβδομο κεφάλαιο αναφέρεται στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 2577/9.3.2006 ενώ το όγδοο κεφάλαιο καταγράφει σημαντικές αποφάσεις της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων.
Στο ένατο κεφάλαιο τίθενται οι αρχές της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής στα πλαίσια της διαχείρισης του λειτουργικού κινδύνου από τα πιστωτικά ιδρύματα ενώ στο δέκατο κεφάλαιο περιγράφονται βασικά στοιχεία και γνώσεις εκπαίδευσης ενηλίκων που πρέπει να διαθέτουν όσοι εκπαιδεύουν υπαλλήλους και στελέχη επιχειρήσεων σε θέματα κατά της απάτης.
Τέλος, στο ενδέκατο κεφάλαιο δίδεται ένας χρήσιμος οδηγός ελέγχου και εντοπισμού πλαστών, εικονικών και νοθευμένων φορολογικών στοιχείων.
Το βιβλίο απευθύνεται σε σπουδαστές, φοιτητές, τραπεζικούς υπαλλήλους, επιχειρήσεις, επιχειρηματίες, εσωτερικούς ελεγκτές και επιθεωρητές .Ο Σπύρος Ρεπούσης σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και στο Πανεπιστήμιο Stirling της Σκωτίας, απ’ όπου έλαβε το μεταπτυχιακό του δίπλωμα (Μ.Sc. in Banking and Finance) το 1995. Έχει διδάξει στο ΑΤΕΙ Πάτρας και έχει διατελέσει Ειδικός Σύμβουλος στο Δήμο Πατρέων. Είναι Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (ΕΚεΠις), Λογιστής-Φοροτέχνης Α’ τάξεως και κάτοχος επαγγελματικού τίτλου Certified Fraud Examiner από τις ΗΠΑ (οικονομικό έγκλημα, απάτη, ξέπλυμα χρήματος). Σήμερα είναι υποψήφιος διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών. Έχει συγγράψει και εκδώσει οκτώ βιβλίο στην Ελλάδα καθώς και άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά στα αγγλικά. Έχει συμμετάσχει στη συγγραφή συλλογικής διεθνούς έκδοσης σε θέματα fraud καθώς και με εισήγηση σε διεθνές συνέδριο. Ειδικεύεται στο χώρο της τραπεζικής και χρηματοοικονομικής ανάλυσης καθώς και της οικονομικής απάτης. Εργάζεται σε ιδιωτική τράπεζα.

Συγγραφέας: Ρεπούσης Σπύρος
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-445-533-8
Σελίδες: 262
Κατηγορίες: Εμπορικό δίκαιο, Τραπεζικό δίκαιο, Χρηματοοικονομική – Δίκαιο και νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 23.50 €