Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) 2016

Περιγραφή

Η παρούσα έκδοση περιέχει ενημερωμένη κωδικοποίηση μέχρι και τον ν.4378/2016, με υποσημειώσεις προϊσχυουσών διατάξεων, επικαιροποιημένη ερμηνεία και θεματική ανάλυση με περισσότερα ειδικά θέματα και πληθώρα παραδειγμάτων σε κάθε άρθρο, ακολουθώντας κυρίως τη δομή και σειρά του κάθε άρθρου με τις παραγράφους αυτού σε συνδυασμό με τα Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Δ. Επίσης η ανάλυση συνδέεται με τα ισχύοντα στις προηγούμενες μη παραγραφόμενες χρήσεις. Παράθεση νομολογίας σε κάθε άρθρο με τις σημαντικότερες αποφάσεις κυρίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. καθώς επίσης και τις σχετικές Αποφάσεις σε κάθε άρθρο (Υπουργικές ή του Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). Ανάλυση επίσης των διαδικαστικών διατάξεων (άρθρα 48 – 59) και συσχέτισή τους με τον Κ.Φ.Δ., με παράθεση των σχετικών διατάξεων ή αποφάσεων όπου είναι απαραίτητο. Εντελώς επιγραμματικά αναφέρεται ότι γίνεται ανάλυση με πλήθος πρακτικών παραδειγμάτων για τις υπαγόμενες και μη υπαγόμενες σε ΦΠΑ πράξεις παράδοσης αγαθών και παροχής υπηρεσιών, για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τριγωνικές συναλλαγές, για το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, για τη φορολογητέα αξία και τον υπολογισμό του φόρου, για τους συντελεστές ΦΠΑ, τις απαλλαγές ΦΠΑ (στο εσωτερικό, στην εισαγωγή, στην εξαγωγή, στη διεθνή διακίνηση, ενδοκοινοτικές, ειδικές απαλλαγές), για το δικαίωμα έκπτωσης και επιστροφής του ΦΠΑ, για τις υποχρεώσεις υποκειμένων και μη (δηλώσεις ένταξης, καταβολής ΦΠΑ, κ.λπ.), για το ειδικό καθεστώς απαλλαγής μικρών επιχειρήσεων, για το ειδικό καθεστώς καταβολής ΦΠΑ με την είσπραξη, για τους αγρότες, για όλα τα λοιπά ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ (αλιείς, ταξιδιωτικά γραφεία, μεταχειρισμένα, δημοπρασίες, βιομηχανοποιημένα καπνά, επενδυτικού χρυσού κ.λπ.) καθώς και για το πρόσφατο ειδικό καθεστώς στην παροχή τηλεπικοινωνιακών, ηλεκτρονικών και ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών. Όλα τα ανωτέρω υποστηρίζονται με ένα χρηστικό αλφαβητικό ευρετήριο (100 σελίδων), το οποίο εκτός των άλλων περιέχει όλα τα ειδικά θέματα, τα θέματα της νομολογίας τις αποφάσεις (Υπουργικές ή Γεν. Γραμματέα) κ.λπ. Στα θέματα δε υπάρχει και ο αντίστοιχος αριθμός οπότε ο αναγνώστης μπορεί να ανευρίσκει αυτά ταχύτατα. Η ανωτέρω ολοκληρωμένη διαχρονική γνώση, ανάλυση και εφαρμογή του πλέγματος των διατάξεων του ΦΠΑ της τελευταίας δεκαπενταετίας (2000-2015) είναι στη διάθεση του αναγνώστη ή του μελετητή σε ένα συλλεκτικό πρακτικό τόμο 2.060 σελίδων.

Συγγραφέας : Τσιατούρας Φώτης Α.
Εκδότης : Τσιατούρας Φώτης
Έτος έκδοσης : 2016
ISBN : 618-804-972-7
Σελίδες : 2055
Σχήμα : 18×25
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 63.00 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.