Φορολογική πυξίδα 2010

Περιγραφή
Περιέχει:
– Αλλαγές στους Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες από 1/1/2010
– ΠΟΛ. 1127/25-9-2009 Έντυπα Φ4 & Φ5
– Οδηγίες συμπλήρωσης Φορολογικών Δηλώσεων οικονομικού έτους 2010
– Τεκμαρτά Εισοδήματα (με παραδείγματα)
– Εύρεση Καθαρού Εισοδήματος με βιβλία Β’ Κατηγορίας (με παραδείγματα)
– Λογιστική παρακολούθηση Παγίων – Εφαρμογή ΕΓΛΣ και ΔΛΠ
– Εισόδημα Τεχνικών Επιχειρήσεων & ΦΠΑ Ακινήτων
– Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων – Μετατροπές
– Διανομή κερδών Α.Ε. & Ε.Π.Ε.
– Προβλέψεις Επισφαλών Απαιτήσεων

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Ζιγκερίδης Δημήτριος Γ., Καμπάνης Βασίλειος Γ., Μέγας Αντώνιος Δ., Παπαδόπουλος Νικόλαος Ε.
Εκδότης: Αιγίδα
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN:
Σελίδες: 728
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Φορολογικό δίκαιο, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 40.62 €