Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις 2014

Περιγραφή

Η ανάγκη για συγκέντρωση των κυριότερων υποχρεώσεων των φυσικών και νομικών προσώπων που απορρέουν από τη Φορολογία Εισοδήματος, τον ΦΠΑ, τον ΚΦΑΣ, τη Φορολογία Κεφαλαίου, τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας και την Εργατική Νομοθεσία, οδήγησε την επιστημονική ομάδα του περιοδικού ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ να συγγράψει σε μικρό και πρακτικό σχήμα τσέπης το βιβλίο Φορολογικές & Εργατικές Υποχρεώσεις 2014. Ειδικότερα, οι αλλεπάλληλες νομοθετικές ρυθμίσεις και μεταβολές κατά τη διάρκεια του έτους 2013 σε όλα τα φορολογικά αντικείμενα δημιουργούν την ανάγκη προγραμματισμού και σχεδιασμού των επιμέρους υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή τους σε όλη τη διαχειριστική χρήση του έτους 2014. Πρέπει, επίσης, να τονιστεί ότι κατά τη διαχειριστική χρήση του έτους 2014, ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν το εισόδημα προκύπτει από τις διατάξεις του «παλαιού» Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ήτοι του Ν 2238/1994, οπότε καθίσταται ακόμα πιο σημαντική η καταγραφή του τι ισχύει νομοθετικά και τι όχι. Περαιτέρω, από 1.1.2014 τίθενται σε εφαρμογή οι διατάξεις του νέου ΚΦΕ (Ν 4172/2013), ως προς την απόδοση των παρακρατούμενων φόρων, αλλά και σε ό, τι αφορά τις λοιπές υποχρεώσεις, σε επίπεδο υποβολής φορολογικών δηλώσεων και άλλων στοιχείων. Στο πρώτο μέρος των Φορολογικών & Εργατικών Υποχρεώσεων 2014 καταγράφονται, με την προσθήκη σημαντικών επισημάνσεων και επεξηγήσεων, όπου χρειάζεται, οι υποχρεώσεις που απορρέουν από το Εισόδημα, τον ΦΠΑ, οι σχετικές με την υποβολή καταστάσεων και στοιχείων του ΚΦΑΣ, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις, όπως αυτές που αφορούν τα Τέλη Χαρτοσήμου, τα Τέλη Παρεπιδημούντων, το Αγγελιόσημο κ.λπ. Επιπλέον, επισημαίνονται οι υποχρεώσεις από τη Φορολογία Κεφαλαίου, τη Φορολογία της Ακίνητης Περιουσίας, των Μεταβιβάσεων Ακινήτων και Δικαιωμάτων, Γονικών Παροχών και Δωρεών. Εξίσου σημαντικές είναι και οι υποχρεώσεις που αφορούν στην τήρηση της Εργατικής Νομοθεσίας, όπως η εκπλήρωση των ασφαλιστικών διαδικασιών μέσω της καταβολής εισφορών και των λοιπών ημερολογιακών ενημερώσεων των Φορέων Ασφάλισης. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου τσέπης παρέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικές με το εισόδημα, τις παρακρατήσεις φόρων, τον ΦΠΑ, τον ΚΦΑΣ, το Κεφάλαιο και την Εργατική Νομοθεσία, όπου μπορεί να ανατρέχει ο αναγνώστης προς επίρρωση και αναλυτικότερη πληροφόρηση σχετικά με τις υποχρεώσεις που αναπτύχθηκαν στο πρώτο μέρος. Τέλος, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο παράρτημα των Φορολογικών & Εργατικών Υποχρεώσεων 2014 στην παρακράτηση του Φόρου Μισθωτής Εργασίας και Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, που αποτελεί μία σημαντική ετήσια υποχρέωση των λογιστηρίων των επιχειρήσεων και όλων όσων απασχολούν μισθωτούς. Το έργο Φορολογικές & Εργατικές Υποχρεώσεις 2014 απευθύνεται στους προϊσταμένους των λογιστηρίων που είναι επιφορτισμένοι με την καθημερινή επίβλεψη, διεκπεραίωση και εκπλήρωση των φορολογικών και εργατικών υποχρεώσεων, αλλά και σε κάθε ελεύθερο επαγγελματία λογιστή φοροτεχνικό, ορκωτό ελεγκτή, οικονομικό, φορολογικό σύμβουλο και δικηγόρο που επιθυμεί ανά πάσα στιγμή να μελετά τις υποχρεώσεις του απέναντι στη φορολογική διοίκηση και τους διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Συγγραφέας : Σγουρινάκης Νίκος
Εκδότης : Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης : 2014
ISBN : 960-562-243-5
Σελίδες : 365
Σχήμα : 10×13
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 11.70 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.