Φορολογία εισοδήματος

Περιγραφή
Ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τη μελέτη και την έρευνα των νέων φορολογικών ρυθμίσεων της φορολογίας εισοδήματος.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η παρέμβαση της Τρόικας και του Μνημονίου στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας είχαν ως άμεση συνέπεια από τα μέσα του 2010 την ανατροπή σε σημαντικό βαθμό , μεταξύ άλλων, και του ισχύοντος μέχρι τότε νομικού καθεστώτος της φορολογίας του εισοδήματος (ΚΦΕ).
Το μέγεθος δε των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων των σχετικών διατάξεων ήταν τόσο εκτεταμένο, ώστε για την ενημέρωση του χρήστη χρειάσθηκε με την παρούσα, Δ΄ έκδοση, της μελέτης «Φορολογία εισοδήματος» να γίνει όχι απλά, όπως συνηθίζεται, επικαιροποίηση της προηγούμενης έκδοσης, αλλά σε σημαντικό βαθμό η αντικατάσταση του περιεχομένου αυτής.
Μεταξύ των νέων φορολογικών ρυθμίσεων δεσπόζουσα θέση κατέχουν: η αναγνώριση ως αφορολόγητο του ποσού εισοδήματος του πρώτου κλιμακίου βάσει αποδείξεων, η ενεργοποίηση των τεκμηρίων ετήσιας δαπάνης, η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των εισοδημάτων και η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής μεταξύ των συνδεδεμένων επιχειρήσεων που κυρίως δραστηριοποιούνται σε διαφορετικά κράτη.
Σημειώνεται ότι κατά την εκπόνηση της παρούσας έκδοσης καταβλήθηκε προσπάθεια όχι απλά να περιληφθούν σ’ αυτήν οι νέες διατάξεις του ΚΦΕ, αλλά και να αναλυθούν με βάση τις αρχές της δημοσιονομικής θεωρίας και της νομολογίας των δικαστηρίων (εθνικών διοικητικών και του ΔΕΚ), χωρίς να παραλείπεται, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο από τον συγγραφέα, η άσκηση κριτικής θεώρησης και πρόταση των ενδεδειγμένων ρυθμίσεων ακόμη και «de lege ferenda».
Για τους παραπάνω λόγους, η παρούσα νέα έκδοση του συγγράμματος «Φορολογία εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων», αποτελεί εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους ασχολούμενους με τη μελέτη και έρευνα του αντικειμένου αυτής (εκπαιδευτικούς, σπουδαστές, υποψηφίους διαγωνισμών κ.λ.π.) όσο και για τους εφαρμοστές αυτού (δικηγόρους, δικαστές, λογιστές, υπαλλήλους της δημοσιονομικής διοίκησης κ.λ.π.)

Συγγραφέας : Μπάρμπας Νικόλαος Ι.
Εκδότης : Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-445-683-0
Σελίδες : 597
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 51.70 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.