Υπολογιστικές εφαρμογές ήπιων μορφών ενέργειας

Περιγραφή
Οι εφαρμογές των ήπιων μορφών ενέργειας παρουσίασαν αξιόλογη δραστηριότητα ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του ’80. Μόλις όμως τα τελευταία δέκα χρόνια κατέγραψαν σημαντική πρόοδο, σε μια αγωνιώδη προσπάθεια του σύγχρονου ανθρώπου να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές του ανάγκες με σεβασμό στο περιβάλλον, επιδιώκοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή αειφορία του πλανητικού οικοσυστήματος. Στην υλοποίηση της προσπάθειας αυτής απαιτείται συστηματική εξέταση των τεχνολογικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων που υπεισέρχονται στις αντίστοιχες ενεργειακές εφαρμογές, με στόχο την ποσοτική και όχι μόνο την ποιοτική αξιολόγηση των «εν δυνάμει» ενεργειακών επιλογών.
Για το σκοπό αυτό οι συγγραφείς συγκέντρωσαν στο παρόν βιβλίο τη μακρόχρονη εμπειρία τους από την αντιμετώπιση πρακτικών εφαρμογών αλλά και την ανάλογη εμπειρία τους από τη διδασκαλία ενεργειακών μαθημάτων και ιδιαίτερα εκείνων που αφορούν την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για κάλυψη θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών.
Αποτέλεσμα της επίπονης αυτής προσπάθειας είναι η συγκέντρωση και επεξεργασία μεγάλου αριθμού υπολογιστικών εφαρμογών στον τομέα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας τόσο για κάλυψη θερμικών φορτίων όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων ηλεκτροπαραγωγής. Οι εφαρμογές αυτές επιλύονται με υποδειγματικό τρόπο, παρουσιάζοντας αφενός τον απαιτούμενο συλλογισμό επίλυσης του κάθε προβλήματος, αφετέρου τα αριθμητικά αποτελέσματα των απαραίτητων υπολογισμών. Έμφαση δίνεται στην οργανωμένη χρήση πινάκων, που περιέχουν τους αριθμητικούς υπολογισμούς, καθώς και στη γραφική απεικόνιση των κυριότερων αποτελεσμάτων. […]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο, Καλδέλλης Ιωάννης Κ., Σπυρόπουλος Γεώργιος Χ., Καββαδίας Κοσμάς Α.
Εκδότης: Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2007
ISBN: 960-351-686-4
Σελίδες: 395
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ενέργεια, Ηλιακή ενέργεια

Τιμή σε ιστοσελίδες: 24.15 €