Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα

Περιγραφή
Η δεύτερη έκδοση του βιβλίου »Τράπεζες και χρηματοπιστωτικό σύστημα: Αγορές, Προϊόντα Κίνδυνοι» φιλοδοξεί να μεταφέρει στο κάθε τραπεζικό στέλεχος και στον κάθε τραπεζικό υπάλληλο το πλαίσιο, τις λεπτομέρειες και τις τεχνικές του νέου τραπεζικού περιβάλλοντος με τρόπο εύχρηστο και κατανοητό, ώστε αυτός να είναι σε θέση να σταθεί αυτοδύναμα στο νέο σύνθετο και ανταγωνιστικό αυτό περιβάλλον.
Το βιβλίο, στη δεύτερη έκδοσή του, καλύπτει τα θέματα της σύγχρονης τράπεζας και των τραπεζικών εργασιών με άξονες τις εξελίξεις των τελευταίων ετών στο χρηματοοικονομικό χώρο και την ενσωμάτωση της νέας πραγματικότητας, η οποία θεσμικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίστηκε κυρίως με την υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, την εφαρμογή της οδηγίας MiFID και των κανόνων της Βασιλείας ΙΙ και τεχνικά στηρίχτηκε με την ανάπτυξη των συστημάτων πληρωμών (target, sepa, κοκ).
Η ανάλυση των θεμάτων έχει ως βάση τον ενοποιημένο χρηματοοικονομικό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των τραπεζών (πιστωτικών ιδρυμάτων), τα νέας μορφής τραπεζικά προϊόντα (επενδυτικά και χρηματοδοτικά), τις νέες τραπεζικές υπηρεσίες, τα επιτόκια διαφοροποιημένης λογικής, την ανάγκη συνυπολογισμού των αναλαμβανόμενων χρηματοοικονομικών κινδύνων με τη μέτρηση, αντιστάθμιση και τιμολόγηση των κινδύνων αυτών, την ενσωμάτωση των κινδύνων στην τιμολόγηση των τραπεζικών προϊόντων και τη νέα προσέγγιση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών.
Το βιβλίο απευθύνεται στον επαγγελματία, στην επιχείρηση και στον ιδιώτη, παλαιό ή νέο πελάτη της τράπεζας, στοχεύοντας στην ανάπτυξη κοινής γλώσσας και δεοντολογίας.

Συγγραφέας : Αγγελόπουλος Παναγιώτης Χ.
Εκδότης : Σταμούλη Α.Ε.
Έτος έκδοσης : 2008
ISBN : 960-351-743-7
Σελίδες : 686
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες , Χρηματοοικονομική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 30.59 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.