Το καλό σχολείο ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή

Περιγραφή

Στην παρούσα μελέτη αναλύονται και ερμηνεύονται ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού και η οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις διαδικασίες της αγωγής και της κοινωνικοποίησης. Για τον σκοπό αυτό, πέραν των θεωρητικών δεδομένων, γίνεται αξιοποίηση των ερευνητικών ευρημάτων που τεκμηριώνουν την ανάδειξη των παιδαγωγικών γνωρισμάτων του σχολείου και περιγράφονται τα σημεία απόκλισής του από τον παιδαγωγικό του ρόλο, καθώς και οι επιπτώσεις της στους μαθητές. Επιπλέον, αναδεικνύονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του «καλού» και «αποτελεσματικού» σχολείου, του «καλού», «αποτελεσματικού» και «ικανού» εκπαιδευτικού και της «κατάλληλης» αγωγής. Ειδικό σημείο ανάλυσης αποτελούν, ακόμη, οι παράγοντες που επηρεάζουν τον ρόλο του εκπαιδευτικού, όπως και οι δυσλειτουργίες και οι δυσχέρειες που ανακύπτουν στην υλοποίηση του ρόλου του. Στο πλαίσιο της πραγμάτευσης των δύο θεσμών, δηλαδή του σχολείου και του εκπαιδευτικού, ο μαθητής αποτελεί το επίκεντρο, γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι εκπαιδευτικές διαδικασίες και ειδικότερα αυτή της αγωγής, η επίδραση των οποίων αναλύεται σε σχέση με τη συμπεριφορά και συνολικά τη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του. Με την έννοια αυτή, αποδίδεται ερευνητική βαρύτητα στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής επικοινωνίας-σχέσης, στις μορφές οργάνωσής της και στον ρόλο των αξιών, των κανόνων και της πειθαρχίας στην αγωγή του μαθητή.

Ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας όπου εκπόνησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με γνωστικό αντικείμενο τη «Σχολική Παιδαγωγική». Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και για δύο θητείες Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε, καθώς και Πρόεδρος του Διδασκαλείου στο ίδιο τμήμα. Οι επιστημονικές του δραστηριότητες στρέφονται σε θέματα σχετιζόμενα με το σχολείο, τον εκπαιδευτικό, το μαθητή, τη σχολική αγωγή, την παιδαγωγική επικοινωνία-σχέση, την πειθαρχεία, τις κυρώσεις, την αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου κ.ο.κ στην κατεύθυνση αυτήν κινούνται, επίσης, τα βιβλία, οι μελέτες και τα άρθρα του.

Συγγραφέας: Κωνσταντίνου Χαράλαμπος Ι.
Εκδότης: Gutenberg – Γιώργος & Κώστας Δαρδανός
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-011-676-2
Σελίδες: 296
Σχήμα: 24×17
Κατηγορίες: Εκπαίδευση. Παιδαγωγική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 20.00 €