Το θέατρο στο σχολείο

Περιγραφή

Το θέατρο στο Σχολείο αποτελεί μια πολυδιάστατηέννοια, η οποία εμφανίζεται με ποικίλες μορφές καιτρόπους: άλλοτε ως σωματική έκφραση και μη λε-κτική επικοινωνία και άλλοτε ως αυθόρμητο παιχνίδι καισυνηθέστερα ως σύνθετη καλλιτεχνική δημιουργία, ενσω-ματώνεται οργανικά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ο εκπαι-δευτικός που καλείται να αναλάβει το ρόλο του εμψυχωτήκαι του σκηνοθέτη, του καλλιτέχνη παιδαγωγού και τουεμπνευσμένου δασκάλου, προκειμένου να ανταποκριθείστις απαιτήσεις που θέτει κάθε φορά και σε κάθε επίπεδοη ενασχόληση του με το συγκεκριμένο αντικείμενο, οφεί-λει να διαθέτει επιστημονική κατάρτιση και παιδαγωγικήευαισθησία, θεατρική εμπειρία και βιωματική γνώση.Στόχος του παρόντος τόμου είναι να επισημάνει την παιδα-γωγική αποστολή και την αισθητική συγκίνηση που προκα-λεί στους μαθητές όλων των τάξεων το θέατρο, να αναλύειτις παραμέτρους μιας ειδικής διδακτικής του μαθήματοςκαι να προτείνει απόψεις για την αναθεώρηση των πολιτι-στικών εκδηλώσεων στο σχολείο, ήδη προδρομικά διατυ-πωμένες από τη σκέψη ενός οραματιστή παιδαγωγού τουΜίλτου Κουντουρά.

Ο Θόδωρος Γραμματάς γεννήθηκε στη Μυτιλήνη το 1951. Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1976, έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Φιλοσοφία και τη Θεατρολογία στο Παρίσι στα Πανεπιστήμια Paris III, Paris X και την Ecole Pratique des Hautes Etudes. Έλαβε τον τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο Paris X το 1979 με θέμα διατριβής “La notion de liberte chez Nikos Kazantzakis”. Από το 1994 είναι καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο γνωστικό αντικείμενο Νεοελληνικό Θέατρο και Πολιτισμός. Τομέας των ερευνητικών και διδακτικών ενδιαφερόντων του το νεοελληνικό θέατρο, η συγκριτική θεατρολογία, η κοινωνιολογία και η σημειολογία του θεάτρου, το θέατρο για παιδιά και νέους, το θέατρο στην εκπαίδευση. Είναι μέλος του International Biographical Centre του Κέιμπριτζ και του American Biographical Institute, και έχει τιμηθεί με το βραβείο του Νίκου Καζαντζάκη (1991).

Συγγραφέας: Γραμματάς Θόδωρος Α.
Εκδότης: Διάδραση
Έτος έκδοσης: 2014
ISBN: 960-953-974-6
Σελίδες:
Κατηγορίες: Θέατρο – Σπουδή και διδασκαλία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 11.04 €