Το ελληνικό μάνατζμεντ

Περιγραφή
[…] Το παρόν βιβλίο δεν είναι προϊόν μετάφρασης, αλλά αποτέλεσμα ιδίας θεωρητικής και πρακτικής εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά την 44χρονη απασχόληση σε ποικίλους τομείς εργασίας παραγωγικών επιχειρήσεων και Ερευνητικών Κέντρων της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Η έλλειψη κατάλληλης, σαφούς και προσαρμοσμένης στις ελληνικές συνθήκες διδακτικής ύλης ήταν η βασική αιτία συγγραφής του παρόντος βιβλίου. Η χρησιμοποίηση κυρίως ξένης διδακτικής ύλης και όρων στην Ελλάδα, είτε μεταφρασμένης, είτε όχι, ήταν η άλλη αιτία.
Ο όρος “Μάνατζμεντ” στην Ελλάδα είναι σχετικά νέος, αλλά στις Η.Π.Α. έχει επικρατήσει από τα τέλη του 19ου αιώνα. Ορισμένοι θεωρητικοί στην Ελλάδα, ανακάλυψαν, ότι το αμερικανικό οικονομικό θαύμα οφείλεται στον όρο “Μάνατζμεντ”, και προσπάθησαν να θεοποιήσουν την αξία του για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ξεχνώντας ότι η αναποτελεσματικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων οφείλεται σε άλλα αίτια. Με την τυπολατρία που εκδηλώνεται στη χρήση του όρου αυτού και των λειτουργιών του, σύντομα θα ανακαλυφθούν οι αντίστοιχοι ιαπωνικοί και κορεατικοί όροι, αφού είναι γεγονός ότι η ασκούμενη διοίκηση στις επιχειρήσεις αυτών των χωρών, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι αποτελεσματικότερη από αυτή των αμερικανικών επιχειρήσεων.Ο Κωνσταντίνος Χ. Κυριακίδης γεννήθηκε το 1936 στην Κοινότητα Δωρικό κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Οι σπουδές του της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι:
-Διδακτορικό του Bergakademie Freiberg Γερμανίας.
-Δίπλωμα (Diplom der Hochschule fuer Oekonomie Berlin) στην ανάπτυξη μαθηματικών ομοιωμάτων για την αυτοματοποίηση της Διοίκησης της επιχείρησης παραγωγής τυποποιημένων και μη τυποποιημένων προφίλ από χάλυβα.
-Πτυχίο Πανεπιστημίου Κυβερνητικής (Cybernetic) του Πανεπιστημίου Οικονομίας Βερολίνου.
-Πτυχίο ανώτερης τεχνικής σχολής (ΤΕΙ) στη λεπτομηχανική (Fachscule f. Feinwerktechnik Glashuette).
-Πτυχίο οικονομίας ανωτέρας σχολής (Fachschule fuer Oekonomie Plauen).
-Πτυχίο Μέσης Τεχνικοεπαγγελματικής Σχολής (Elektrowaerme Soernewitz) Γερμανίας.

Συγγραφέας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος Χ.
Εκδότης: Ινφογνώμων Εκδόσεις
Έτος έκδοσης: 2005
ISBN: 960-8362-21-0
Σελίδες: 192
Τόμος: 1
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Διοίκηση και οργάνωση
Σειρές: Οικονομία – Διοίκηση Επιχειρήσεων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.85 €