Το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής

Περιγραφή
Η αγωγή και το εισαγωγικό δικόγραφό της κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας αποτελούν το αντικείμενο του παρόντος έργου. Περαιτέρω, αναδεικνύονται οι ομοιότητες αλλά και οι διαφορές ή ιδιαιτερότητες των αξιώσεων του Έλληνα δικονομικού νομοθέτη για το περιεχόμενο που πρέπει να έχει η αγωγή ως προς το εισαγωγικό της δικόγραφο κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σε σχέση με τις αντίστοιχες επιταγές του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Επιπρόσθετα, η μελέτη εκτείνεται και έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης και έρευνας, όπως προκύπτει και από τον τίτλο της, την αγωγή ως προς τον τρόπο σύννομης άσκησης και τις συνέπειές της, δικονομικές και ουσιαστικές, είτε το οικείο εισαγωγικό δικόγραφο αυτής υποβάλλεται από έναν μόνο ενάγοντα είτε από περισσότερους.Ο Δημήτριος Γ. Ράικος είναι Εφέτης Δ.Δ., Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-272-683-0
Σελίδες: 200
Κατηγορίες: Κώδικας διοικητικής δικονομίας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.50 €