Το δίκαιο της προσωπικότητας

Περιγραφή
Το βιβλίο “Το δίκαιο της προσωπικότητας” χωρίζεται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία ιστορική-συγκριτική εξέλιξη του δικαιώματος στην προσωπικότητα στο αυστριακό, γερμανικό, γαλλικό, ελβετικό, ιταλικό, αγγλικό και αμερικανικό δίκαιο. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναζητείται η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας στο ισχύον Σύνταγμα. Στο τρίτο κεφάλαιο προσδιορίζεται η έννοια της προσωπικότητας στο αστικό δίκαιο: η γενική ρήτρα του άρθρου 57 ΑΚ, η νομική φύση του δικαιώματος της προσωπικότητας, η προστασία της προσωπικότητας σχετικά με την προστασία της κυριότητας, της πνευματικής ιδιοκτησίας, της ελευθερίας των συμβάσεων και τις οικογενειακές σχέσεις. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας, όπως η προστασία στοιχείων της ταυτότητας του προσώπου, η προστασία της τιμής και της υπόληψης, η προστασία του ιδιωτικού βίου, η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το δικαίωμα δημοσιότητας, γνωστό ως right of publicity κ.ά. Τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται διεξοδικά τα θέματα προσβολής της προσωπικότητας, οι αξιώσεις από την προσβολή, οι λόγοι που αίρουν το παράνομο της προσβολής της προσωπικότητας, η αποζημίωση, η ικανοποίηση ηθικής βλάβης κ.ά. Εν κατακλείδι, μεταφέρουμε αυτούσιο ένα μικρό απόσπασμα του προλόγου του συγγραφέα, που χαρακτηρίζει τόσο τον ίδιο όσο και το έργο του: «Ο άνθρωπος οφείλει να αναζητήσει νέο μέτρο, πρέπει να γυρίσει στον άνθρωπο, να αγαπήσει, να σεβαστεί και να τιμήσει την αυταξία του, αλλά και την αξία και την προσωπικότητα των άλλων, να αντλήσει χαρά και αισιοδοξία από το φως της ζωής και να συνειδητοποιήσει, την απέριττη αλήθεια ότι υπάρχει όχι ως lupus αλλά ως ον λογικό, κοινωνικό και υπεύθυνο, ως μέτρο απάντων”.Ο Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καράκωστας γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1943. Σπούδασε νομικά στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’όπου και απεφοίτησε το 1966.
Ομιλεί Γερμανικά, Αγγλικά και Ιταλικά.
Το 1968 ενεγράφη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και έκτοτε ασκεί το λειτούργημα του δικηγόρου με παραστάσεις τόσο στον Άρειο Πάγο όσο και στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Το 1973 ανακηρύχθηκε διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Regensburg της Γερμανίας.
Το 1983 διορίζεται καθηγητής στην έδρα του Αστικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Αστικό Δίκαιο (Γενικές Αρχές, Εμπράγματο Δίκαιο και Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο), Δίκαιο Προστασίας του Καταναλωτή, Δίκαιο Προστασίας της Προσωπικότητας και ΜΜΕ και Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος. Επίσης διδάσκει ως Επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, όπου αντικείμενο της διδασκαλίας είναι το Δίκαιο Περιβάλλοντος.
Ο Καθηγητής Ιωάννης Καράκωστας είναι Γραμματέας της Ενώσεως Αστικολόγων Ελλάδος, Μέλος της Ενώσεως Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς επίσης Μέλος της Ενώσεως Δικονομολόγων και της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών.
Επιπλέον, είναι Πρόεδρος της Εταιρίας Ευβοϊκών Σπουδών.
Ο κ. Καράκωστας διετέλεσε Κοσμήτωρ της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το διάστημα 2000-2003, ενώ από το 2003 έως σήμερα είναι Πρόεδρος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Από το Σεπτέμβριο του 2006 είναι Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας, Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συγγραφέας: Καράκωστας Γιάννης Κ.
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-272-919-8
Σελίδες: 424
Κατηγορίες: Αστικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €