Το αναθεωρητικό κεκτημένο

Περιγραφή
Το πρώτο συστηματικό έργο ανάλυσης και ερμηνείας του αναθεωρημένου συντάγματος της χώρας φέρει την υπογραφή του πλέον αρμοδίου προσώπου: του εισηγητή της πλειοψηφίας, Υπουργού Πολιτισμού και καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ευάγγελου Βενιζέλου. «Το Αναθεωρητικό κεκτημένο» είναι ένας τόμος 406 σελίδων που κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Αντ. Σάκκουλα και καλύπτει όλη την αναθεωρημένη ύλη. Το βιβλίο τοποθετεί τις αναθεωρημένες διατάξεις του Συντάγματος μέσα στα θεωρητικά, ιστορικά συνταγματικά, νομοθετικά και νομολογιακά συμφραζόμενά τους. Ο υπότιτλος του έργου «Το συνταγματικό φαινόμενο στον 21ο αιώνα και η εισφορά της αναθεώρησης του 2001» αποδίδει το φάσμα των θεμάτων στα οποία αυτό αναφέρεται.
Το πρώτο μέρος – που θα μπορούσε να ονομαστεί «γενικό» – με τον τίτλο «Το αναθεωρητικό διάβημα του 2001 και η γενική θεωρία του Συντάγματος» συνιστά μια συνολική θεωρητική αξιολόγηση της αναθεώρησης. Στο μέρος αυτό παρουσιάζονται διαδοχικά ο «ριψοκίνδυνος» χαρακτήρας της αναθεωρητικής διαδικασίας, ο πολιτικός και ο νομικός χαρακτήρας του αναθεωρητικού διαβήματος, το ζήτημα του δικαστικού ελέγχου της αναθεώρησης και οι τρόποι με τους οποίους εκδηλώθηκε η ερμηνευτική πρόνοια του αναθεωρητικού νομοθέτη. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η αναθεώρηση του 2001 αφενός μεν σε συνάρτηση προς την εξέλιξη του συνταγματικού φαινομένου στην αυγή του 21ου αιώνα, αφετέρου δε ως εφαρμογή μιας ενιαίας συνταγματικής πολιτικής.
Στο δεύτερο – «ειδικό» – μέρος με τον τίτλο «Η εισφορά της αναθεώρησης του 2001» παρουσιάζονται σε εικοσιένα κεφάλαια οι αναθεωρημένες διατάξεις. Η παρουσίαση και η ερμηνευτική προσέγγιση γίνεται ανά θεσμικές ενότητες με συνεχή αναγωγή στις αρχές της ασφάλειας του ατόμου, της συμμετοχής του πολίτη, της συναίνεσης, της διαφάνειας και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που διαπερνούν το σύνολο των διατάξεων. Στα εικοσιένα αυτά κεφάλαια του δεύτερου μέρους παρουσιάζονται και αναλύονται :
Το γενικό πλαίσιο της προστασίας των συνταγματικών δικαιωμάτων που διαμόρφωσε η αναθεώρηση.
Τα πρόσθετα μέτρα προστασίας της αξίας και της προσωπικότητας του ατόμου.
Οι πρόσθετες εγγυήσεις της προσωπικής ελευθερίας.
Οι πρόσθετες δυνατότητες πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής.
Οι νέες διαστάσεις της αρχής της ισότητας.
Οι νέες ρυθμίσεις ως προς την προστασία της ιδιοκτησίας.
Το νέο πλαίσιο του οικολογικού συστήματος.
Το νέο συνταγματικό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης.
Η συνταγματική κατοχύρωση των ανεξάρτητων αρχών.
Οι νέες ρυθμίσεις για τη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Οι νέοι κανόνες του εκλογικού συνταγματικού δικαίου.
Το νέο συνταγματικό πλαίσιο για τα κωλύματα εκλογιμότητας και τα κοινοβουλευτικά ασυμβίβαστα.
Οι αναθεωρητικές παρεμβάσεις στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Βουλής.
Η εισφορά της αναθεώρησης ως προς την ενίσχυση της εσωτερικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης.
Οι νέες ρυθμίσεις ως προς την κατανομή της δικαιοδοσίας και της αρμοδιότητας των δικαστηρίων και ως προς την άσκηση του δικαστικού ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.
Οι αναθεωρητικές τομές στο διοικητικό σύστημα της χώρας και
Το νέο συνταγματικό καθεστώς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στον υπομνηματισμό του έργου γίνεται εκτενής αναφορά, όχι μόνο στη σχετική βιβλιογραφία αλλά και στις προπαρασκευαστικές εργασίες του αναθεωρημένου συντάγματος του 2001.
Το βιβλίο απευθύνεται στην επιστημονική κοινότητα, στους νομικούς της θεωρίας και της πράξης και τους φοιτητές νομικής αλλά και σε όποιον πολίτη θέλει να είναι ενημερωμένος σε βάθος για τον καταστατικό χάρτη της χώρας του. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, το 1957. Αμέσως μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το Σεπτέμβριο του 1974, εισάγεται στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα και διετέλεσε μέλος του Συλλόγου Φοιτητών Νομικής και των Συμβουλίων της Φοιτητικής Ένωσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδος. Αποφοίτησε από τη Νομική το 1978 και πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού ΙΙ. Το 1980 αναγορεύθηκε Διδάκτωρ Νομικής στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου το 1984 εκλέχθηκε υφηγητής και στη συνέχεια καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου. Παράλληλα άσκησε το λειτούργημα του δικηγόρου στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άρειο Πάγο. Διετέλεσε, μεταξύ άλλων μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και μέλος της Επιτροπής Τοπικής Ραδιοφωνίας (ανεξάρτητη αρχή αρμόδια για την εποπτεία των ραδιοφωνικών σταθμών). Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έχει πάρει μέρος ως εισηγητής σε πολλά διεθνή συνέδρια, συμπόσια και άλλες συναφείς εκδηλώσεις. Είναι επίτιμος διδάκτορας νομικής του Πανεπιστημίου La Trobe της Μελβούρνης (Βικτώρια, Αυστραλία). Το συγγραφικό του έργο περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό βιβλίων και μελετών στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου, της πολιτικής θεωρίας, της πολιτιστικής πολιτικής κ.ά. Τα τελευταία χρόνια το συγγραφικό του έργο, παράλληλα με την πολιτική του δραστηριότητα, έχει ως αντικείμενο την αναθεώρηση του Συντάγματος, την προοπτική του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, τις σχέσεις Κράτους και Εκκλησίας, το “ανοιχτό κόμμα” ως μορφή συλλογικού πολιτικού υποκειμένου της μεταβιομηχανικής εποχής, τον “Πολιτισμό των Πολιτισμών” ως απάντηση στη θεωρία της “σύγκρουσης των πολιτισμών”, την σχέση “ελληνικότητας” και “δυτικότητας” κ.ά. Τον Οκτώβριο του 1993 εκλέχθηκε βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Εκλέχθηκε πάλι βουλευτής στις εκλογές του 1996 και στις εκλογές του 2000. Διετέλεσε Υφυπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Υπουργός Τύπου και ΜΜΕ, Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υπουργός Δικαιοσύνης, Υπουργός Πολιτισμού και Υπουργός Ανάπτυξης (Ενέργειας, Βιομηχανίας, Εμπορίου, Τουρισμού και Τεχνολογίας). Το Νοέμβριο του 2001 έγινε για δεύτερη φορά Υπουργός Πολιτισμού. Ήταν επίσης μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ. Είναι παντρεμένος από το 1980 με τη Βασιλική Μπακατσέλου, με την οποία έχει μία κόρη. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο εισηγητής της εκτεταμένης Αναθεώρησης του Ελληνικού Συντάγματος που άρχισε το 1996 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2001. Ιδιαίτερα πλούσιο είναι το νομοθετικό έργο του Ευάγελλου Βενιζέλου στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της δικαιοσύνης, της ενέργειας, του πολιτισμού κ.λ.π. Με εισήγηση του ψηφίστηκε μεταξύ άλλων ο βασικός νόμος για τα μέσα ενημέρωσης, ο νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο νέος νόμος για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς κ.λ.π. Στο πεδίο της πολιτιστικής πολιτικής αξίζει να σημειωθεί η οργάνωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας ενόψει της Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004, με κεντρικό θέμα την αναζήτηση ενός “Πολιτισμού των Πολιτισμών”. Με πρωτοβουλία του, μεταξύ άλλων, ιδρύθηκαν πολλοί νέοι πολιτιστικοί θεσμοί ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με διάφορα ξένα πανεπιστήμια για την ανάπτυξη των Ελληνικών σπουδών. Μετά την ήττα του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές της 16ης Σεπτεμβρίου 2007 (στις οποίες εξελέγη πρώτος σε σταυρούς στην Περιφέρεια της Α’ Θεσσαλονίκης) δήλωσε ότι προτίθεται να διεκδικήσει την αρχηγία του κινήματος. Ωστόσο, στις εσωκομματικές εκλογές της 11ης Νοεμβρίου 2007, δεν κατάφερε να πάρει την αρχηγία, καθώς οι εκλογές ανέδειξαν αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και πάλι τον Γιώργο Παπανδρέου. Στις γενικές εκλογές της 4ης Οκτωβρίου 2009 επανεξελέγη βουλευτής της Α’ Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Στις 7 Οκτωβρίου, μετά τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, ορκίστηκε Υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Τον Ιούνιο τ

Συγγραφέας: Βενιζέλος Ευάγγελος
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2002
ISBN: 960-15-0617-9
Σελίδες: 406
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Συνταγματικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.95 €