Το "έργον" του λογιστή ελεγκτή στο τέλος της χρήσεως (προσδιορισμός αποτελεσμάτων σύνταξη οικονομικών καταστάσεων). Φορολογία και διάθεση των κερδών και αποθεματικών των εταιριών Α.Ε. Ε.Π.Ε. Ο.Ε. Ε.Ε. κοινοπραξιών συνεταιρισμών κλπ. και των επιχειρή

Περιγραφή
Παράλληλη – συνδυασμένη ανάλυση και ερμηνεία :
– Δικαίου των Εταιριών
– Νομοθεσίας περί φορολογίας Εισοδήματος (μέχρι το Ν.3943/ 31.03.11)
– Λογιστικών Διαφορών κατά λογαριασμό Ε.Γ.Λ.Σ.
– Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου ( Ε.Γ.Λ.Σ.)
– Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Δ.Λ.Π.)
– Προσδιορισμού και Φορολογίας Αποτελεσμάτων
– Σύνταξης, Ελέγχου, Δημοσιότητας και Έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων.Ο Εμμανουήλ Σακέλλης είναι Καθηγητής Λογιστικής και Ελεγκτικής του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και Επ. Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών.

Συγγραφέας: Σακέλλης Εμμανουήλ Ι.
Εκδότης: Βρύκους
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN:
Σελίδες: 970
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Φορολογικό δίκαιο, Λογιστική, Φορολογία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 56.00 €