Το ένδικο βοήθημα της αγωγής στο πεδίο των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις

Περιγραφή
Στο παρόν έργο αποσαφηνίζονται τα πρακτικά και θεωρητικά ζητήματα που ανακύπτουν σχετικά με την άσκηση του αυτοτελούς ενδίκου βοηθήματος της αγωγής στον κρίσιμο τομέα των διαφορών από διοικητικές συμβάσεις, καθώς περιγράφεται με ενάργεια το συναφές ισχύον δικονομικό περιβάλλον, από το παραδεκτό της άσκησης αγωγής (αποζημίωσης κ.λπ.) έως την έκδοση και εκτέλεση της απόφασης επί της αγωγής.
Εξετάζεται η δικονομική εμβέλεια της αγωγής στο διοικητικό δικονομικό δίκαιο εν γένει, παρατίθενται οι δικονομικοί όροι για την καθίδρυση της εξαιρετικής αρμοδιότητας του Διοικητικού Εφετείου στις διοικητικές συμβάσεις και αναλύεται το πλαίσιο για την επίλυση των διοικητικών διαφορών ουσίας από διοικητικές συμβάσεις με την άσκηση αγωγής, ενώ παρουσιάζονται όλες οι σχετικές πρόσφατες νομολογιακές κατευθύνσεις. Κατατίθενται, ακόμη, ερμηνευτικοί προβληματισμοί αναφορικά με την άσκηση αγωγής στις διαφορές από δημόσια έργα υπό το ισχύον κανονιστικό καθεστώς.Ο Δημήτριος Γ. Ράικος είναι Εφέτης Δ.Δ., Επίκουρος Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Δ.Π.Θ.

Συγγραφέας: Ράικος Δημήτριος Γ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-445-505-2
Σελίδες: 302
Κατηγορίες: Διοικητικό δίκαιο, Δικονομικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 42.30 €