Τοπική αυτοδιοίκηση

Περιγραφή
Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται σύγχρονοι κανονισμοί λειτουργίας και οργανισμοί υπηρεσιών καθώς και μέθοδοι οργάνωσης δομών τόσο για τους δήμους, όσο και για τα νομικά τους πρόσωπα, προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις του τελευταίου Κ.Δ.Κ., Ν. 3463/2006 και του Προγράμματος “Καλλικράτης”, Ν. 3852/2010, καθώς και ένα πρόγραμμα άσκησης δημοτικής πολιτικής. Πιλοτικός Δήμος στην προσπάθειά μας ήταν ο πρώην Δήμος Χολαργού, με τους υπαλλήλους του οποίου είχαμε μια επιτυχή συνεργασία κατά τη σύνταξη των πιο πάνω κανονισμών και οργανισμών. Μετά τη συνένωση του πρώην Δήμου Χολαργού με τον πρώην Δήμο Παπάγου και τη συγκρότηση του νέου Δήμου Παπάγου – Χολαργού, έγιναν στους προηγούμενους κανονισμούς λειτουργίας και οργανισμούς υπηρεσιών οι κατάλληλες προσαρμογές που απαιτεί ο Ν. 3852/2010 με βάση τον “Οδηγό προσαρμογής των προτύπων σχεδίων ΟΕΥ” του Υπουργείου Εσωτερικών – Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δεκέμβριος 2010), ομάδα Δήμου Μητροπολιτικών Κέντρων, υποομάδα μεσαίοι προς μεγάλοι δήμοι. Το περιεχόμενο αυτών δεν μπορεί βέβαια να χρησιμοποιηθεί αδιάκριτα χωρίς τις κατάλληλες προσαρμογές σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση Δήμου. Αποτελεί όμως ένα πολύτιμο εργαλείο κατεύθυνσης.

Συγγραφέας: Μπέσιλα – Βήκα Ευρυδίκη
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-445-698-9
Σελίδες: 350
Τόμος: 2
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Δημόσιο δίκαιο, Τοπική αυτοδιοίκηση

Τιμή σε ιστοσελίδες: 37.60 €