Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών

Περιγραφή
Αντικείμενο του συγκεκριμένου βιβλίου αποτελεί η διερεύνηση της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών από τους διευθυντές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τόσο στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και στη διαχείριση της σχολικής μονάδας.
Δείγμα της παρούσας έρευνας, όπως αυτή περιγράφεται στο βιβλίο, αποτέλεσαν διευθυντές/ντριες σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διότι ο ρόλος του διευθυντή/ντριας μιας σχολικής μονάδας είναι καίριας σημασίας, καθώς λειτουργεί με διπλή ιδιότητα: και ως εκπαιδευτικός, αλλά και ως υπεύθυνος για τη διαχείριση και διοίκηση της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί. Ως manager-ηγέτης θα επιτύχει τους σκοπούς και στόχους του σχολείου με τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και υλικών) και ως παιδαγωγός θα εξασφαλίσει ώστε οι επιλεγμένοι στόχοι να είναι σύμφωνοι με τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη.

Συγγραφέας: Δαδαμόγια Θωμαή, Οικονόμου Τριαντάφυλλος
Εκδότης: Δέσποινα Κυριακίδη
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 960-599-088-1
Σελίδες: 74
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια – Τεχνολογία, Εκπαίδευση (Διοίκηση και οργάνωση προσωπικού)

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.50 €