Τεχνολογίες δημοσιοποίησης χαρτογραφικού περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό

Περιγραφή
Η δημοσιοποίηση χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό αποτελεί σήμερα μια κοινή πρακτική. Η δημοσιοποίηση επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους, εφαρμόζοντας διαφορετικές τεχνικές κι εργαλεία, ενώ συνοδεύεται άλλοτε από περιορισμένη κι άλλοτε από υψηλή διαδραστικότητα. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα στην ανάπτυξη προδιαγραφών και τυποποιήσεων, που εξασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εφαρμογών μέσα στον Παγκόσμιο Ιστό. Ευέλικτες υπηρεσίες (WMS, WFS, WCS, CSW, κά.) κι εκφραστικές γλώσσες (GML, SVG, KML, κά.) έχουν ήδη υιοθετηθεί και συντηρούνται από διεθνείς κοινοπραξίες κι’ οργανισμούς, όπως την W3C, την OGC και τον ISO.
Στόχος του παρόντος συγγράμματος είναι να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τον κόσμο του Παγκόσμιου Ιστού και να αναγνωρίσει τις εναλλακτικές δυνατότητες που του προσφέρει στη δημοσιοποίηση χαρτογραφικού περιεχομένου. Απευθύνεται τόσο σε γεω-επιστήμονες, που επιθυμούν να γνωρίσουν τις τεχνικές διάχυσης χαρτογραφικού περιεχομένου στον Παγκόσμιο Ιστό, όσο και σε επιστήμονες πληροφορικής, που αναζητούν τη φύση των εργαλείων (γλωσσών και υπηρεσιών) για τη δημοσιοποίηση δεδομένων με γεωγραφική διάσταση.
Το περιεχόμενο του συγγράμματος οργανώνεται σε δέκα (10) κεφάλαια, στα οποία επιχειρείται η αποτύπωση των αρχών κι εργαλείων, που αναμένεται διαχρονικά να διέπουν τις βασικές τεχνικές της χαρτογραφίας στον Παγκόσμιο Ιστό. Το σύγγραμμα συνοδεύεται από μια ιστοσελίδα, η οποία φιλοξενεί τους κώδικες των προγραμμάτων, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να τους αξιοποιήσει και να πειραματιστεί με αυτούς. Επιπλέον, στην ιστοσελίδα υπάρχει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό, όπως εφαρμογές, εκπαιδευτικές παρουσιάσεις, κά. Ο Εμμανουήλ Στεφανάκης (διπλ. μηχ/κός, M.Sc. Eng, δρ. Μηχ/κός) είναι από το 2000 μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και μέλος ΣΕΠ στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορική του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Συγγραφέας : Στεφανάκης Εμμανουήλ
Εκδότης : Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης : 2009
ISBN : 960-6759-30-Χ
Σελίδες : 216
Κατηγορίες : Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Δίκτυα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 16.11 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.