Τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και λήψης αποφάσεων

Περιγραφή
Το βιβλίο αποσκοπεί στην παρουσίαση κατάλληλων τεχνικών-εργαλείων της στατιστικής και της διοικητικής επιστήμης για την αντιμετώπιση προβλημάτων που απασχολούν τις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει μια συλλογή χρήσιμων ποσοτικών μεθόδων με στόχο την ανάλυση δεδομένων και την υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων.
Παρουσιάζονται μέθοδοι περιγραφής δεδομένων [στατιστικά μεγέθη, γραφικές παραστάσεις], συμπερασματολογίας [διαστήματα εμπιστοσύνης, έλεγχοι υποθέσεων], ανεύρεσης σχέσεων μεταξύ μεγεθών [ανάλυση παλινδρόμησης, ανάλυση χρονοσειρών], χρήσης της θεωρίας πιθανοτήτων στη λήψη αποφάσεων, τεχνικές αριστοποίησης, ανάλυσης δικτύων, πολυκριτηριακής λήψης αποφάσεων και τεχνικές προσομοίωσης Monte Carlo.
Οι θεωρητικές έννοιες παρουσιάζονται συνοπτικά στην αρχή κάθε κεφαλαίου ενώ η εκμάθηση των μεθόδων στηρίζεται στην επίλυση μιας σειράς πρακτικών προβλημάτων-παραδειγμάτων. Για την επίλυση των προβλημάτων χρησιμοποιείται το πακέτο διαχείρισης λογιστικών φύλλων Microsoft Excel.
Το κείμενο στηρίζεται στη διδακτική εμπειρία των συγγραφέων και στις παραδόσεις που ανέπτυξαν στα πλαίσια των μαθημάτων “Επίλυση Προβλημάτων με Η/Υ” και “Υπολογιστικές Μέθοδοι στη Λήψη Αποφάσεων” που διδάσκονται στο “Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων” το οποίο διεξάγεται με τη συνεργασία του Τμήματος Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου.
Το συνοδευτικό CD περιλαμβάνει:
– Τα αρχεία πρακτικής εξάσκησης του βιβλίου.
– Το πρόγραμμα Microsoft Excel Viewer το οποίο επιτρέπει την επισκόπηση και εκτύπωση αρχείων του Excel.
– Μια σειρά προγραμμάτων περιορισμένης χρήσης (shareware), προσθέτων (add-ins) και φύλλων εργασίας για το Microsoft Excel σχετικά με το αντικείμενο του βιβλίου.
Γεννήθηκε στην Αθήνα (1950). Πτυχίο φυσικής από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1974). Μεταπτυχιακές σπουδές στην περιοχή της ανάλυσης συστημάτων στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Queen Mary College. Ph.D. από το University of London (1979). Από το 1982 διδάσκει στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Αναπληρωτής καθηγητής στη Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ από το 1988. Επικεφαλής της Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων. Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητές του εντοπίζονται στις περιοχές της διαχείρισης και προστασίας περιβαλλοντικών συστημάτων, διαχείρισης και σχεδιασμού ενεργειακών συστημάτων, υπολογιστικής ρευστομηχανικής και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Είναι εκδότης του επιστημονικού περιοδικού “Global Nest: The International Journal”.

Συγγραφέας: Ασημακόπουλος Διονύσης Κ., Αραμπατζής Γιώργος ερευνητής φιλοσοφίας, Αραμπατζής Γεώργιος Κ. 1967- χημικός μηχανικός
Εκδότης: Παπασωτηρίου
Έτος έκδοσης: 2002
ISBN: 960-7530-25-Χ
Σελίδες: 320
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα, Διοίκηση και οργάνωση , Στατιστική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 27.94 €