Τα τρία κύματα μεταρρυθμίσεων της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα [1975-2015+]

Περιγραφή
Ο συγγραφέας ξεκινάει με την παραδοχή πως η διακυβέρνηση μιας πόλης, μιας περιφέρειας, μιας χώρας δεν μπορεί να είναι διαχρονικά στατική, αλλά οφείλει να διαποτίζεται από το εκάστοτε αναγκαίο κύμα μεταρρυθμίσεων, που αφορά τη μέθοδο σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών, τη δομή, τις λειτουργίες και το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης. Ένα κύμα μεταρρυθμίσεων σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης: κεντρικής και περιφερειακής διοίκησης, νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης.
Αξιολογώντας τις αλλαγές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, ο συγγραφέας εκτιμά ότι η Γ΄ Ελληνική Δημοκρατία στην τριακονταετία 1975-2004 χαρακτηρίζεται από το πρώτο κύμα μεταρρυθμίσεων και ότι από το 2000 φαίνεται να έχει αρχίσει, έστω διστακτικά, το δεύτερο, στο οποίο εμπεριέχονται οι προκλήσεις που θα οδηγήσουν, ίσως μετά το 2015, στην υπέρβασή του από το τρίτο κύμα μεταρρυθμίσεων.
Στη συνέχεια, αφού παρουσιάσει τις παθογένειες του πολιτικού και διοικητικού συστήματος, τις ιδιοτυπίες του ελληνικού δημόσιου μάνατζμεντ και το “διάλογο κουφών” μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας, αξιολογεί τις σημαντικότερες δημόσιες πολιτικές και μεταρρυθμίσεις της περιόδου 1975-2004.
Τέλος, διατυπώνει την εκτίμηση ότι μια σημαντική μεταρρύθμιση δεν μπορεί παρά να αφορά, ταυτόχρονα, κοινωνία – πολιτική – διοίκηση, αυτό που ο συγγραφέας ονομάζει “συστημική συζυγία” πολιτικού – διοικητικού – κοινωνικού συστήματος. Σήμερα φαίνεται να υπάρχει μια τέτοια συστημική συζυγία που ευνοεί το δεύτερο κύμα μεταρρυθμίσεων.Ο Παναγιώτης Γ. Μαΐστρος γεννήθηκε το 1946 στο Χαρτούμ του Σουδάν. Από το 1951 διαμένει στην Αθήνα.
Σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (1963-1968).
Εργάστηκε ως μελετητής μηχανικός σε ιδιωτικά και δημόσια έργα (1969-1982).
Εκλέχθηκε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (1975-1977). Στην περίοδο 1980-1982 ήταν μέλος της Επιτροπής του Δήμου της Αθήνας για τη Δημοτική Αποκέντρωση και είχε συστηματική συνεργασία με το Δήμο της Καλαμάτας.
Σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών (1982-1984), ανέλαβε πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (1985-1988), διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ από την ίδρυσή της (1985) μέχρι το 1991 και στη συνέχεια διευθύνων σύμβουλος της διαδημοτικής αναπτυξιακής εταιρείας ΠΕΤΑ από την ίδρυσή της (1991) μέχρι το 1995. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναπτυξιακών Εταιρειών (EURADA). Διετέλεσε μέλος του ΔΣ της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης του Β΄ ΚΠΣ (ΜΟΔ) ΑΕ από την ίδρυσή της (1996-1999).
Διετέλεσε γενικός διευθυντής της Ένωσης Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ) από την ίδρυσή της (1996) μέχρι το 1997.
Παράλληλα, με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, συμμετείχε στην επιτροπή που εκπόνησε το πρόγραμμα «Ι. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», καθώς και το «Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των θεσμών υποστήριξης της Περιφερειακής και Τοπικής Ανάπτυξης» και ήταν πρόεδρος της επιτροπής του προγράμματος «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» για την οργάνωση και μηχανοργάνωση των περιφερειών, των νομαρχιών και των δήμων (1996-1998).
Διετέλεσε γενικός γραμματέας Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (1997-1999).
Από τον Ιούνιο του 2000, με απόφαση του υπουργού Παιδείας, ανέλαβε πρόεδρος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ). Επίσης, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης της ΕΕΔΕ.

Συγγραφέας: Μαΐστρος Παναγιώτης Γ.
Υπεύθυνος Σειράς: Πασσάς Αργύρης Γ., Τσέκος Θεόδωρος Ν.
Εκδότης: Εκδόσεις Παπαζήση
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-02-2367-Χ
Σελίδες: 446
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Δημόσια διοίκηση – Ελλάς
Σειρές: Δημόσια Πολιτική και Θεσμοί

Τιμή σε ιστοσελίδες: 14.76 €