Τα νερά της νήσου Λέσβου

Περιγραφή
[…] Πρώτη προτεραιότητα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση του νερού ως αγαθού σε ανεπάρκεια και η δημιουργία μίας νέας κουλτούρας, που θα διασφαλίζει ότι η κάλυψη των ανθρώπινων και των κοινωνικών αναγκών δεν αγνοεί την υποχρέωση να εξασφαλίζουμε νερό και για τις ανάγκες των φυσικών οικοσυστημάτων. Σε αυτή την κατεύθυνση, η διατήρηση των υδατικών πόρων, κυρίως μέσω της εξοικονόμησης νερού, αποτελεί μονόδρομο. Η εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης πολιτικής διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, προϋποθέτει όμως ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, καθώς και ουσιαστική συμμετοχή τους στη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων.
Η διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων είναι ένα μεγάλο στοίχημα και για τη διεθνή κοινότητα και για την Ελληνική κοινωνία. Η ενεργοποίηση όλων μας αποτελεί μία πράξη ευθύνης απέναντι στις μελλοντικές γενιές. “Η ιστορία του ανθρώπου αντικατοπτρίζεται στην ιστορία των υδάτων”, έγραψε ο Βίκτωρ Ουγκώ στους “Αθλίους”.
Στηριζόμενος στις παραπάνω σκέψεις αποφάσισα να ασχοληθώ με την μελέτη των υδάτων της νήσου Λέσβου, του νησιού όπου γεννήθηκα, ανδρώθηκα και υπηρέτησα ως καθηγητής φυσικών. Η μελέτη μου αυτή χωρίζεται σε τρεις ενότητες:
1η ενότητα: Μελετήθηκαν τα πόσιμα νερά του νησιού, δηλαδή τα νερά των δικτύων των χωριών των δήμων, καθώς επίσης και μερικά νερά ελεύθερων πηγών. Ακόμη στα πρώτα κεφάλαια γίνεται μία γενική εισαγωγική εξέταση των υδάτων, ώστε ο αναγνώστης να καταλάβει πληρέστερα τα θέματα που ακολουθούν και αναφέρονται ειδικότερα στα νερά της Λέσβου.
2η ενότητα: Μελετήθηκαν τα θερμά νερά του νησιού, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που είναι και ιαματικά.
3η ενότητα: Μελετήθηκαν τα εμφιαλωμένα νερά των διαφόρων εταιρειών, που κυκλοφορούν στις αγορές του νησιού. Η μελέτη των πόσιμων νερών περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις: την οργανοληπτική, την μικροβιολογική (όπου αυτή ήταν δυνατή) και την χημική εξέταση. […]
(από τον πρόλογο του συγγραφέα)Γεννήθηκε στην Αγιάσο Λέσβου το 1944. Τελείωσε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Β’ Λύκειο Αρρένων Μυτιλήνης, διαμένοντας στο Εκκλησιαστικό Οικοτροφείο Αριστούχων Απόρων Μαθητών της Ιεράς Μητρόπολης Μυτιλήνης, ως υπότροφος του κληροδοτήματος Γρηγορίου Χατζηπανάγου – Σκορδά.
Είναι πτυχιούχος του Φυσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως υπότροφος του κληροδοτήματος Γεωργίου Βοστάνη. Μετεκπαιδεύτηκε στην πυρηνική φυσική στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών “Δημόκριτος”.
Υπηρέτησε καθηγητής φυσικής στο Β’ Λύκειο και Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Μυτιλήνης, στο λύκειο Αγιάσου, στο Α’ Λύκειο Θηλέων Μυτιλήνης, στο Α’ Λύκειο Αρρένων Μυτιλήνης και στο Λύκειο Αρρένων Χαλανδρίου (1967-1980). Υπηρέτησε ακόμα ως καθηγητής στην Τεχνική Σχολή Μυτιλήνης “Βερναδάκης”, στη Σχολή Επιμόρφωσης Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ), στη Σχολή Ξεναγών Βορείου Αιγαίου και στο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο Μυτιλήνης (ΠΕΚ).
Από το 1980 μέχρι το 1991 υπηρέτησε ως καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Μυτιλήνης και είναι ο τελευταίος Διευθύνων Υποδιευθυντής αυτής, λόγω της οριστικής κατάργησής της.
Υπηρέτησε ακόμα και για δύο έτη ως μέλος του ΕΔΤΠ του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Σήμερα είναι συνταξιούχος Ειδικός Πάρεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αθηνών και ασχολείται με την επιστημονική έρευνα θεμάτων της ειδικότητάς του.
Έχει κάνει πολλά επιστημονικά δημοσιεύματα τόσο στο λεσβιακό τύπο όσο και σε επιστημονικά περιοδικά.
Έχει βραβευτεί από την Ακαδημία Αθηνών για τη μελέτη του “Το απολιθωμένο δάσος της Λέσβου” (1977) και έχει λάβει έπαινο του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών (1971), καθώς και έπαινο του Αρχηγείου Αεροπορίας (1973). Είναι μέλος πολλών σωματίων της Λέσβου και των Αθηνών.
Ομιλεί την αγγλική γλώσσα. Υπηρέτησε ως σμηνίας στην Ελληνική Αεροπορία. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών.

Συγγραφέας: Χουτζαίος Γεώργιος Μ.
Εκδότης: Χουτζαίος Γεώργιος Μ.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-93-1045-1
Σελίδες: 734
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Υδρολογία, Νερό

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.75 €