Τα αναλυτικά προγράμματα στο δημοτικό σχολείο

Περιγραφή
Αντικείμενο του παρόντος βιβλίου είναι η μελέτη των Αναλυτικών Προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο από την άποψη θεωρητικής προσέγγισης καθώς και διαχρονικής εξέλιξης. Στο πρώτο μέρος μελετώνται οι μορφές των Αναλυτικών Προγραμμάτων, οι παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα το Αναλυτικό Πρόγραμμα, οι αρχές που στηρίζεται η σύνταξή τους και επίσης μελετώνται τα Αναλυτικά Προγράμματα από πλευράς σχεδιασμού, περιεχομένων, σκοπών, στόχων, μεθοδολογικών υποδείξεων και αξιολόγησης. Μέσω των Αναλυτικών Προγραμμάτων καθορίζονται οι εκπαιδευτικοί σκοποί του εκάστοτε διδακτικού αντικειμένου, τα πλαίσια της διδακτικής ύλης και προσδιορίζεται η μέθοδος και τα μέσα διδασκαλίας, γι’ αυτό και αποτελούν τη βάση για την εκπλήρωση των στόχων της διδακτικής πράξης. Στο δεύτερο μέρος μελετάται η διαχρονική εξέλιξη των Αναλυτικών Προγραμμάτων στο δημοτικό σχολείο από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι το 2000. Καταγράφονται και παρουσιάζονται τα αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα του δημοτικού σχολείου, οι τροποποιήσεις τους, που έγιναν διαχρονικά, καθώς και η σύνθεσή τους στο επίπεδο των μαθημάτων και των διδακτικών ωρών. Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα Αναλυτικά Προγράμματα αποτελούσαν οδηγό για τη συγγραφή των σχολικών εγχειριδίων, και αυτά με τη σειρά τους αποτελούσαν το μοναδικό εκπαιδευτικό υλικό για δασκάλους και μαθητές . γι’ αυτό και η μελέτη τους αποτελεί πολύ σπουδαίο παράγοντα για την ερμηνεία των εκάστοτε πολιτικών και εκπαιδευτικών επιλογών.Η Ευαγγελία Καυκούλα γεννήθηκε στον Άγιο Γεώργιο Δομοκού Φθιώτιδας. Σπούδασε δασκάλα στη Ράλλειο Παιδαγωγική Ακαδημία Πειραιά και κατόπιν μετεκπαιδεύτηκε στο Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια πήρε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στις επιστήμες της αγωγής, τις οποίες και περάτωσε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Υπηρέτησε πολλά χρόνια σε δημοτικά σχολεία στον Πειραιά και στην Αθήνα, ως δασκάλα και τώρα υπηρετεί σε δημοτικό σχολείο, ως διευθύντρια. Έχει κάνει αρκετές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις σε παιδαγωγικά συνέδρια με θεματολογία, που αναφέρεται σε γενικά θέματα της παιδαγωγικής, της διδακτικής και της ιστορίας της εκπαίδευσης.

Συγγραφέας: Καυκούλα Ευαγγελία
Εκδότης: Δρόμων
Έτος έκδοσης: 2016
ISBN: 960-694-262-7
Σελίδες: 174
Κατηγορίες: Εκπαίδευση, Στοιχειώδης – Προγράμματα μαθημάτων

Τιμή σε ιστοσελίδες: 8.28 €