Σύστημα τυπικού των ιερών ακολουθιών του όλου ενιαυτού

Περιγραφή
Το σημαντικό τούτο έργο χωρίζεται στις εξής ενότητες:
α. Προλεγόμενα· με εκτεταμένη εισαγωγή του συγγραφέως π. Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.
Μέρος Γενικό.
β. Τμήμα πρώτον· Γενικά περί Ι. Ακολουθιών, εορτών και Λειτουργικών βιβλίων.
γ. Τμήμα δεύτερον· Τα επί μέρους στοιχεία των Ι. Ακολουθιών.
δ. Τμήμα τρίτον· Αι κυριώτεραι περιπτώσεις των τακτικών Ακολουθιών.
Μέρος Ειδικό.
α. Τμήμα πρώτον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κατά μήνα ακινήτων εορτών.
β. Τμήμα δεύτερον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Τριωδίου.
γ. Τμήμα τρίτον, Τυπική διάταξις των Ακολουθιών των κινητών εορτών του Πεντηκοσταρίου.
I. Παράρτημα.
II. Ιερατικόν Συλλείτουργον.
III. Αρχιερατικαί Χοροστασίαι και Λειτουργίαι.
IV. Ακολουθία εις Εγκαίνια Ναού.
Ακολουθία επί Χειροτονία.

Συγγραφέας: Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Α.
Εκδότης: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-315-554-3
Σελίδες: 731
Σχήμα: 28χ21
Κατηγορίες: Ακολουθίες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.15 €