Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα – Τόμοι 1+2

Περιγραφή

H σπουδαιότητα που έχει μια κατ’ άρθρον ερμηνεία του Αστικού Κώδικα είναι δεδομένη, ιδίως λόγω της ανάγκης της σύγχρονης νομικής πράξης για ταχεία πρόσβαση στην πληροφορία. Σε αυτή την ανάγκη ανταποκρίνεται η «Σύντομη Ερμηνεία του Αστικού Κώδικα» (ΣΕΑΚ), υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του καθηγητή Απόστολου Σ. Γεωργιάδη. Η καταγραφή των υποστηριζόμενων σε θεωρία και νομολογία απόψεων ισορροπεί ανάμεσα στο πρότυπο της μεγάλης εγκυκλοπαίδειας, στην οποία η τάση είναι να περιληφθούν σχεδόν τα πάντα, και σ’ εκείνο του μικρού εγχειριδίου, που περιορίζεται στα πλέον γενικά και στοιχειώδη. Στο μέσον των δύο αυτών λύσεων, η ΣΕΑΚ αποτελεί μια δίτομη άρτια και περιεκτική ανάλυση ολόκληρης της ύλης του Αστικού Κώδικα, συγγραφικό πόνημα μιας πλειάδας συνεργατών, καθώς και του ίδιου του διευθυντή-επόπτη του έργου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει την ερμηνεία των άρθρων 947-2035 ΑΚ («Εμπράγματο Δίκαιο», «Οικογενειακό Δίκαιο» και «Κληρονομικό Δίκαιο»). Έτσι, με ένα ευσύνοπτο δίτομο ερμηνευτικό έργο ο δικηγόρος, ο δικαστής αλλά και ο ερευνητής αποκτούν με τρόπο αξιόπιστο σαφή εικόνα των σύγχρονων νομολογιακών τάσεων αλλά και των θεωρητικών προσεγγίσεων για το σύνολο των διατάξεων του Αστικού Κώδικα.

Γεννήθηκε στην Kαλαμάτα. Σπούδασε στη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία, στα Πανεπιστήμια Γοτίγγης, Kιέλου και Mονάχου. H Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Mονάχου τον ανακήρυξε το 1962 διδάκτορα, το 1967 υφηγητή και το 1970 καθηγητή του Aστικού Δικαίου, της Πολιτικής Δικονομίας, του Iδιωτικού Διεθνούς Δικαίου και της Συγκριτικής των Δικαίων. Tο 1973 εκλέχτηκε έκτακτος και το 1976 τακτικός καθηγητής του Aστικού Δικαίου στη Nομική Σχολή του Πανεπιστημίου Aθηνών. Διετέλεσε μέλος νομοπαρασκευαστικών επιτροπών και διαφόρων επιστημονικών οργανώσεων, νομικός σύμβουλος τραπεζών, οργανισμών, της Ένωσης Eλληνικών Tραπεζών και μεγάλων εταιρειών, καθώς και Διοικητής της Eθνικής Kτηματικής Tράπεζας της Eλλάδος.

Συγγραφέας: Γεωργιάδης Απόστολος Σ.
Εκδότης: Σάκκουλας Π. Ν.
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 960-420-125-1
Σελίδες: 3720
Κατηγορίες: Αστικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 272.60 €