Σύνταγμα και ευρωπαϊκή σύμβαση δικαιωμάτων του ανθρώπου

Περιγραφή
Σε πολυτελή Τόμο κυκλοφόρησε το νέο Σύνταγμα, αναθεωρημένο από τον Απρίλιο του 2001. Για πρώτη φορά κάτω από κάθε νέο άρθρο παρατίθενται επεξηγηματικές παρατηρήσεις και βιβλιογραφία, ώστε ο αναγνώστης να κατατοπίζεται άμεσα για το περιεχόμενο των νέων διατάξεων. Ο συγγραφέας, σύμβουλος της Επικρατείας και καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, παραθέτει στη συνέχεια το νέο -ισχύον από 1 Νοεμβρίου 1998- κείμενο της ΕΣΔΑ, όπως έχει αναθεωρηθεί από το 11ο Πρωτόκολλο. Και εδώ παρατίθεται πλούσια βιβλιογραφία και παρατηρήσεις κατ’ άρθρο. Ο Τόμος συμπληρώνεται με άλλα 15 διεθνή κείμενα που προστατεύουν Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Ελλάδα τα έχει κυρώσει, όπως καθεστώς προσφύγων, Σύμφωνα του ΟΗΕ του 1966, Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Δικαιώματα της Γυναίκας και του Παιδιού, Προσωπικά δεδομένα, Βιοϊατρική κλπ.
Πρόκειται για βιβλίο αναφοράς που διευκολύνει άμεσα νομική θεωρία και πράξη.

Συγγραφέας: Παραράς Πέτρος Ι.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2001
ISBN: 960-15-0595-4
Σελίδες: 815
Σχήμα: 21χ14
Κατηγορίες: Δημόσιο δίκαιο, Ευρωπαϊκό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.35 €