Σύμμικτες κατασκευές

Περιγραφή
Οι “Σύμμικτες κατασκευές” αναλύουν έργα των οποίων τα φέροντα στοιχεία αποτελούνται από τα δύο συνηθέστερα δομικά υλικά, το χάλυβα και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Με τη συνεργασία των δύο υλικών ικανοποιούνται κατά το βέλτιστο τρόπο τα κριτήρια φέρουσας ικανότητας, λειτουργικότητας, ολκιμότητας και ανθεκτικότητας στο χρόνο. Στα σημανικά πλεονεκτήματα των σύμμικτων κατασκευών οφείλεται η μεγάλη τους διάδοση σε όλο τον κόσμο, ιδιαίτερα σε περιοχές μεγάλης σεισμικής επικινδυνότητας.
Στο βιβλίο παρουσιάζονται θέματα σχεδιασμού συμμίκτων δοκών, πλακών υποστυλωμάτων και των συνδέσεών τους με αναφορά σε κτίρια και γέφυρες. Εξετάζονται οι οριακές καταστάσεις αστοχίας και λειτουργικότητας, με βάση τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 4 προσαρμοσμένες στον Ελληνικό Κανονισμό Σκυροδέματος. Δίνονται κριτήρια και κανόνες εφαρμογής για την πρακτική αντιμετώπιση θεμάτων πυροπροστασίας. Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές βάσεις όσο και μεγάλο αριθμό παραδειγμάτων εφαρμογής, τα οποία συμβάλλουν την καλύτερη κατανόηση της ύλης.
Στην 2η Έκδοση προστέθηκαν κεφάλαια που αφορούν τις σύμμικτες γέφυρες, τους σχετικούς ελέγχους σε κόπωση, νέου τύπου διατμητικοί σύνδεσμοι, νέες διατάξεις συμμίκτων πλακών, καθώς και διάφορα νέα στοιχεία.Ο Γιάννης Βάγιας είναι διπλ. πολιτικός μηχανικός ΕΜΠ και Δρ. μηχανικός του Πολυτεχνείου Braunschweig, Γερμανίας. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών του ΕΜΠ. Συμμετείχε στις επιτροπές σύνταξης του Ελληνικού Κανονισμού Σκυροδέματος και του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ). Εκπρόσωπος της Ελλάδας και μέλος επιτροπών σύνταξης στον Ευρωκώδικα 3, για τις σιδηρές κατασκευές, σύμβουλος μηχανικός ευρωπαϊκών και ελληνικών εταιρειών σε θέματα μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών.

Συγγραφέας: Βάγιας Ιωάννης Κ.
Εκδότης: Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης: 2001
ISBN: 960-209-530-Χ
Σελίδες: 445
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Κατασκευές

Τιμή σε ιστοσελίδες: 36.00 €