Σύγχρονη μικροοικονομική

Περιγραφή
[…] Με το βιβλίο αυτό οι συγγραφείς επιδιώκουν να εισάγουν τον αναγνώστη στην Οικονομική Επιστήμη και ιδιαίτερα στον κλάδο της Μικροοικονομικής, δηλαδή στον κλάδο εκείνο που ασχολείται με τις επιμέρους οικονομικές μονάδες, τη συμπεριφορά τους και τα προβλήματα που συνδέονται με τη λήψη αποφάσεων και τη λειτουργία τους. Τέτοιες επιμέρους μονάδες είναι οι καταναλωτές, οι αποταμιευτές, οι παραγωγοί, οι εργαζόμενοι, οι επενδυτές κ.ά. Σε άλλα βιβλία των ίδιων συγγραφέων εξετάζονται τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο του έτερου κλάδου της Οικονομικής Επιστήμης, της Μακροοικονομική ς, τα οποία αναφέρονται στη συμπεριφορά και τα προβλήματα του οικονομικού συστήματος στο σύνολο του ή των επιμέρους τομέων του.
Το παρόν βιβλίο αντικαθιστά προηγούμενο βιβλίο των συγγραφέων με τον τίτλο “Εισαγωγή στη Σύγχρονη Μικροοικονομική”, το οποίο χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία επί σειρά ετών ως βασικό σύγγραμμα στη διδασκαλία μαθημάτων Μικροοικονομικής, τόσο στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και σε άλλα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας. Η αντικατάσταση οφείλεται στο γεγονός ότι η Οικονομική Επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία, καθώς οι οικονομικές ιδέες και θεωρίες επανεξετάζονται συνεχώς και η εφαρμογή τους επεκτείνεται σε νέες περιοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Στο έργο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ύλη που είναι απαραίτητη για την απόκτηση και εδραίωση ενός καλού εισαγωγικού υπόβαθρου γνώσεων που είναι αναγκαίο να διαθέτουν όσοι πρόκειται να ασχοληθούν με την οργάνωση και τη διοίκηση των επιχειρήσεων και την οικονομική επιστήμη. Η ύλη αυτή είναι δυνατό να διδαχθεί σε ένα πανεπιστημιακό εξάμηνο.
Παρουσιάζονται αρχικά ορισμένες βασικές έννοιες που αναφέρονται κυρίως στη μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης και στον τρόπο λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, στις παραγωγικές δυνατότητες της κοινωνίας, στις παραγωγικές διαδικασίες, στη λήψη οικονομικών αποφάσεων και στη λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών που στηρίζονται στο σύστημα της αγοράς. Στη συνέχεια, στο κύριο μέρος του βιβλίου εξετάζονται ο τρόπος λειτουργίας του μηχανισμού με τον οποίο προσδιορίζονται οι τιμές και οι παραγόμενες ποσότητες των προϊόντων στην αγορά με βάση τη ζήτηση και την προσφορά, ο τρόπος ορθολογικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, η θεωρία της παραγωγής, η θεωρία του κόστους παραγωγής, η θεωρία του τρόπου συμπεριφοράς των επιχειρήσεων που ανήκουν σε διάφορες μορφές αγοράς (πλήρη ανταγωνισμό, μονοπώλιο, μονοπωλιακό ανταγωνισμό και ολιγοπώλιο), ο τρόπος προσδιορισμού των τιμών και του επιπέδου απασχόλησης των επιμέρους παραγωγικών συντελεστών (εργασίας, γης και φυσικών πόρων, κεφαλαίου και επιχειρηματικότητας) καθώς και διάφορες μορφές συμπεριφοράς των εργατικών συνδικάτων.
Στο βιβλίο περιλαμβάνεται και η εξέταση ορισμένων εφαρμογών της μικροοικονομικής ανάλυσης που έχουν σχέση με τον κόσμο των επιχειρήσεων, διαφόρων θεωριών που έχουν διατυπωθεί για τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων, των καταναλωτών, των εργαζομένων και των εργατικών συνδικάτων καθώς και ορισμένων επιχειρηματικών φαινομένων όπως είναι οι τάσεις για συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων, η προσκόλληση των καταναλωτών στα επώνυμα προϊόντα ορισμένων επιχειρήσεων κ.ά., τα οποία στην εποχή μας λαμβάνουν ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Επιπλέον γίνεται και μαθηματική παρουσίαση των κυριότερων μικροοικονομικών σχέσεων.
Για την επιλογή και την παρουσίαση της ύλης οι συγγραφείς αξιοποίησαν τη μακρά εμπειρία τους ως καθηγητές της Οικονομικής σε πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Καναδά, καθώς και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών). Το βιβλίο περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα αντίστοιχα μαθήματα Μικροοικονομικής των κυριότερων πανεπιστημίων του εξωτερικού, είναι όμως προσαρμοσμένο στις συνθήκες που ισχύουν στα ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα από πλευράς ωρών και συστήματος διδασκαλίας. […]
(από τον πρόλογο της Α΄ έκδοσης)Ο Γεώργιος Χριστ. Κώττης σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, στο London School of Economics (πτυχίο Master of Science), και στο Wayne State University (διδακτορικό δίπλωμα). Μετεκπαιδεύτηκε και στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο. Τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο εξωτερικό χρηματοδότησαν το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το ίδρυμα Fulbright και το Wayne State University. Είναι καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει διατελέσει Αντιπρύτανης, Πρόεδρος και Αν. Πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικονομικών Επιστημών, μόνιμος εμπειρογνώμων της Παγκόσμιας Τράπεζας (Ουάσιγκτον), μόνιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου York (Τορόντο), Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Calgary (Calgary Καναδά), Λέκτορας του Wayne State University (Ντητρόιτ) και Επισκέπτης Καθηγητής Πανεπιστημίων της Δανίας, των ΗΠΑ, της Ινδίας και της Ρωσίας. Στην Ελλάδα υπήρξε σύμβουλος του υπουργείου Βιομηχανίας, Πρόεδρος της Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου και του Ταμείου Πρόνοιας Ξενοδόχων, Πρόεδρος της Πυραμίς ΑΕ, Αντιπρόεδρος του Ταμείου Υπαλλήλων Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Πειραιώς, του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικής Έρευνας, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, της ΑΕ Επενδύσεις Εργασίας, του Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Ομογενών εξ Αλβανίας και άλλων φορέων (ορισμένων εξακολουθεί να είναι), εμπειρογνώμων μεγάλων οργανισμών, στέλεχος εταιρειών, πρόεδρος, αντιπρόεδρος ή μέλος επιτροπών και ομάδων εργασίας Υπουργείων, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και σε αποστολές της Παγκόσμιας Τράπεζας και άλλων φορέων σε χώρες της Ασίας, της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης και της Βόρειας και Νότιας Αμερικής. Έχει προσκληθεί και αναλάβει δράση ως εμπειρογνώμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Κυβέρνηση της Alberta και διάφορους οργανισμούς. Επίσης, στα πλαίσια προγραμμάτων κυρίως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει συνεργαστεί σε θέματα για τη Ρωσία, την Πολωνία, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, την Αλβανία κ.ά. Επιστημονικά έργα του έχουν δημοσιευθεί σε 13 χώρες: 22 βιβλία και περισσότερες από 45 επιστημονικές εργασίες. Είναι συγγραφέας πληθώρας άλλων άρθρων και έχει λάβει μέρος σε πολλές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις. Έχει επισκεφθεί 62 χώρες του πλανήτη· στις 6 από αυτές έχει ζήσει για διάστημα περίπου 17 ετών. Τα βιογραφικά στοιχεία του έχουν περιληφθεί σε περισσότερα από δέκα διεθνή βιογραφικά λεξικά προσωπικοτήτων. Το 1985 το Economics Institute των ΗΠΑ τον βράβευσε με το “Distinguished Alumnus Award” για τις “διακεκριμένες επαγγελματικές επιτεύξεις του και για τη συμβολή του στην παγκόσμια κατανόηση”, ενώ έχει λάβει και άλλες υποτροφίες και χρηματικές χορηγίες και του έχουν απονεμηθεί τιμητικές διακρίσεις.

Συγγραφέας: Κώττης Γεώργιος Χ., Πετράκη – Κώττη Αθηνά
Εκδότης: Μπένου Ε.
Έτος έκδοσης: 2010
ISBN: 960-359-065-7
Σελίδες: 701
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Μικροοικονομική – Σπουδή και διδασκαλία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 34.12 €