Σύγχρονη κωδικοποίηση φορολογίας εισοδήματος κώδικα βιβλίων στοιχείων φόρου προστιθέμενης αξίας ποινολόγιο φόρου ακίνητης περιουσίας

Περιγραφή
Στην έκδοση αυτή θα βρείτε:
– την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) Φυσικών & Νομικών προσώπων του Ν.2238/1994 όπως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
– Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (ΚΒΣ) με κωδικοποίηση επίσης του Ν.1809/88 για τους φορολογικούς μηχανισμούς όπως ισχύουν τώρα.
– Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
– Ν.2523/97 Ποινολόγιο και του
– Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ)
Στο βιβλίο εμφανίζονται οι διατάξεις κατ άρθρο με επισήμανση σε όλες τις τελευταίες αλλαγές και επεξηγηματικές υποσημειώσεις.
Αναλυτικά Ευρετήρια για ανεύρεση θεμάτων.

Συγγραφέας: Συλλογικό έργο
Εκδότης: PIM Εργασιακή
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-99364-4-Χ
Σελίδες: 550
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Φορολογικός κώδικας , Οικονομία – Δίκαιο και νομοθεσία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 44.50 €