Σύγχρονη κωδικοποίηση Κ.Φ.Ε. Κ.Β.Σ. Φ.Π.Α. ποινολόγιο Φ.Α.Π.

Περιγραφή
Στην έκδοση αυτή θα βρείτε την Κωδικοποίηση της Φορολογίας για:
– τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών & Νομικών προσώπων (Κ.Φ.Ε.) του Ν.2238/1994 όπως έχουν τροποποιηθεί μέχρι σήμερα.
– τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)
– τον Ν.2523/97
– Ποινολόγιο
– τους Φορολογικούς Μηχανισμούς όπως ισχύουν τώρα.
– το Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) με όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις.
– και τη Φορολογία Ακίνητης Περιουσιας (Φ.Α.Π.)
Επιπλέον περιέχει:
– Ειδικός φόρος επί των ακινήτων
– Ενιαίο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
– Έκτακτη εισφορά σε αντικειμενικές δαπάνες
– Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα
– Επιβολή τέλους επιτηδεύματος
Στο βιβλίο εμφανίζονται οι διατάξεις κατα άρθρο με επισήμανση σε όλες τις τελευταίες αλλαγές και επεξηγηματικές υποσημειώσεις.
Ευρετήρια για ανεύρεση θεμάτων.
Συνδυάζει τη συνεχή ενημέρωση μέσω Internet τράπεζας πληροφοριών (Data Base).

Συγγραφέας : Γεωργιάδης Θεόδωρος τμηματάρχης Υπουργείου Οικονομικών, Μπουνέλλος Πανταζής Γ.
Εκδότης : PIM Εργασιακή
Έτος έκδοσης : 2012
ISBN : 960-99364-9-0
Σελίδες : 635
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Φορολογικό δίκαιο, Φορολογικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 47.39 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.