Σχεδιασμός θερμοϋδραυλικών δικτύων και εγκαταστάσεων

Περιγραφή
Το περιεχόμενο του βιβλίου συμφωνεί με τα σχετικά προγράμματα διδασκαλίας του υπουργείου για τα επαγγελματικά σχολεία και με τις διατάξεις για την επαγγελματική εκπαίδευση για εγκαταστάσεις ύδρευσης – θέρμανσης – καυσίμων αερίων. Βασίζεται στις γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πρώτο έτος σπουδών και περιλαμβάνει τη διδακτέα ύλη των επόμενων ετών. Τα περιεχόμενα συμφωνούν με τους ισχύοντες κανόνες και νομικές διατάξεις γι’ αυτήν την εξειδικευμένη περιοχή, καθώς και με τους αντίστοιχους κανονισμούς DIN και ISO. Επίσης, έχουν ληφθεί υπόψη και θέματα προστασίας περιβάλλοντος και ασφάλειας στην εργασία, εφόσον αυτά σχετίζονται με τα διάφορα ειδικά κεφάλαια. […]
Το κέντρο βάρους του βιβλίου εντοπίζεται στο αντικείμενο της τεχνολογίας. Εκτός αυτού, περιέχονται στη σχετική περιοχή του θέματος και τα αντίστοιχα μαθηματικά, σχεδιαστικά και οργανωτικά εργασίας διδακτικά θέματα. Έτσι, μπορεί να διαμορφωθεί η διδασκαλία με επεκτάσεις πέρα από το κύριο θέμα. Προτάσεις και τύποι που πρέπει να προσεχθούν, ιδιαίτερα καθώς και ερωτήσεις για τον έλεγχο της μαθήσεως τονίζονται με χρώμα. Πάρα πολλές πολύχρωμες φωτογραφίες και σχέδια, πίνακες και διαγράμματα υποστηρίζουν το κείμενο και επιτρέπουν να εργάζεται ο μαθητής σύμφωνα με το αντικείμενο. […]
(από την εισαγωγή των συγγραφέων)

Συγγραφέας: Brickle Siegfried, Συλλογικό έργο, Harterich Manfred, Jungmann Friedrich, Merkle Helmut, Schuler Karl, Uhr Ulrich
Μεταφραστής: Βούλγαρης Μελέτιος Δ.
Επιμελητής: Harterich Manfred, Nestle Hans
Εκδότης: Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Εκδόσεις
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-331-230-4
Σελίδες: 104
Τόμος: 5
Σχήμα: 29χ21
Κατηγορίες: Υδραυλική, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Δίκτυα
Σειρές: Βιβλιοθήκη του Μηχανολόγου

Τιμή σε ιστοσελίδες: 9.66 €