Συστήματα διαχείρισης τραπεζικών κινδύνων: Η περίπτωση του Asset Liability Management

Περιγραφή
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να γίνει μια εκτενής αναφορά στην έννοια της διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού, καθώς και στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται. Επίσης, στοχεύει στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης ενεργητικού-παθητικού σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας με κύριο χαρακτηριστικό του τη μεταβολή του επιτοκιακού κινδύνου. Το σύστημα αυτό παρέχει τη δυνατότητα στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας να προβαίνει σε διάφορα σενάρια σχετικά με την οικονομική της πορεία στο μέλλον, με κύριο στόχο τη διαχείριση των κινδύνων που προέρχονται από τις μεταβολές των παραμέτρων της αγοράς. Τέλος, στο παρόν σύγγραμμα αναλύεται η συνεισφορά των τεχνικών προγραμματισμού στόχων στη διαχείριση ενεργητικού και παθητικού τραπεζών.Η Κυριακή Κοσμίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων, στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτωρ του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2002) σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και τραπεζικού μάνατζμεντ. Επίσης είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995) και κάτοχος Master of Science (Universite de Montreal, Canada, Department of Economics, 1998) στον τομέα Finance and Economics.
Είναι μέλος του Εργαστηρίου Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, του European Working Group on Multicriteria Aid for Decisions, της Internatinal Association for Fuzzy-Set Management and Economy (SIGEF) και της Ελληνικής Εταιρίας Επιχειρησιακών Ερευνών. Έχει δημοσιεύσει ερευνητικές εργασίες σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ενώ παράλληλα, έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης, τραπεζικού μάνατζμεντ, διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων και πολυκριτήριας ανάλυσης, χώρους στους οποίους επικεντρώνονται τα βασικά της ερευνητικά ενδιαφέροντα.

Συγγραφέας: Κοσμίδου Κυριακή, Ζοπουνίδης Κωνσταντίνος
Εκδότης: Κλειδάριθμος
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-209-629-2
Σελίδες: 192
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 17.25 €