Συνταγματικό δίκαιο

Περιγραφή
Η τρίτη έκδοση του πρώτου τόμου του παρόντος έργου, προσαρμόζει αυτό στο ισχύον δίκαιο και συμπληρώνει ορισμένα τμήματά του. Η νέα έκδοση έλαβε υπόψη κυρίως τους νόμους για την κετέλεση των διατάξεων του Συντάγματος, οι οποίες αναθεωρήθηκαν από την Ζ΄ αναθεωρητική Βουλή, καθώς και την τελευταία αναθεώρηση αυτού. Η έκδοση έλαβε υπόψη και νεότερη βιβλιογραφία και νομολογία ιδίως του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου.

Συγγραφέας: Ράικος Αθανάσιος Γ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2009
ISBN: 960-15-2245-Χ
Σελίδες: 705
Τόμος: 1
Κατηγορίες: Συνταγματικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 63.48 €