Συνεργασίες βιβλιοθηκών

Περιγραφή
Το βιβλίο αυτό είναι αποτέλεσμα είκοσι και πλέον χρόνων ενεργού δραστηριοποίησης του συγγραφέα στο χώρο της επιστημονικήs πληροφόρησης και των βιβλιοθηκών και της έρευναs που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της εκπόνησηs της διδακτορικής διατριβήs του, στο Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίαs του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το βιβλίο επικεντρώνεται στο πεδίο συνεργασιών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών στο περιβάλλον της δικτυακή, ψηφιακήs επιστημονικήs πληροφόρησηs. Αποσκοπεί στη δημιουργία του βασικού νοητικού υποδείγματος (conceptual mode) ενός Συστήματος Συνεργασίαs Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Η έρευνα αντιμετωπίζει μια ρευστή κατάσταση, στην οποία η θέση των βιβλιοθηκών μπορεί να εκληφθεί ωs προβληματική ή επιδεχόμενη βελτιώσεων, όπου όμως τα χαρακτηριστικά των βελτιώσεων ή λύσεων δεν είναι γνωστά ή προκαθορισμένα. Η περιπλοκότητα (complexity) των σχέσεων μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν, επηρεάζουν, υφίστανται, ή “κατέχουν” το πρόβλημα, ο υψηλόs βαθμόs αβεβαιότηταs λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα της τεχνολογικήs περιόδου που διανύεται και των ασυνεχειών που προκαλεί, υπαγόρευσαν την αξιοποίηση μεθοδολογικών εργαλείων της συστημικής σκέψης (systems thinking). Οι Ακαδημαϊκέs Βιβλιοθήκες και τα κοινοπρακτικά σχήματα συνεργασίαs τους θεωρήθηκαν ανοιχτά συστήματα ένσκοπων ανθρώπινων δράσεων που αλληλεπιδρούν με τα υποσυστήματα του περιβάλλοντος. Οι διάφοροι παράγοντες και οι μεταξύ τους σχέσεις εξετάστηκαν ωs αλληλεπιδρώντα υποσυστήματα ευρύτερων συστημάτων και όχι αποσπασματικά ωs μέρη (parts) ενός συνόλου (whole). […]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)

Συγγραφέας: Τσιμπόγλου Φίλιππος Χ.
Εκδότης: Παπασωτηρίου
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-7182-02-2
Σελίδες: 514
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Βιβλιοθηκονομία, Βιβλιοθήκες, Ακαδημαϊκές
Σειρές: Επικοινωνία και Πολιτισμός

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.75 €