Συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο

Περιγραφή
Η μονογραφία τούτη δεν φιλοδοξεί να αναλύσει με επιστημονική εμβρίθεια το σωματειακό δίκαιο για να μη χάσει το σκοπό της, που είναι να το απλοποιήσει και να βοηθήσει όλους όσους ασχολούνται με αυτό, αλλ’ όμως προσπαθεί και να μην απομακρύνεται από την ανάλυση κρίσιμων θεμάτων.
Η μονογραφία τούτη σκοπεύει να καλύψει και τους δύο αυτούς τομείς και θα θεωρήσω επιτυχημένη την αποστολή της μόνο αν μελετηθεί προσεκτικά και μόνο αν αποδειχθεί ότι είναι σε θέση να δίνει λύσεις σε θέματα και ζητήματα που γεννάει η καθημερινή πραγματικότητα, γι’ αυτό «δομικά» ακολουθήθηκε η διάταξη της ύλης κατά τέτοιο τρόπο (άρθρο – ανάλυση) ώστε να είναι εύχρηστη.
Οπωσδήποτε το ενδιαφέρον κάθε σωματειολόγου είναι αυξημένο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν από μόνες τους ενδιαφέρον, αφού σκοπός τους είναι η προαγωγή και προάσπιση των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων. Για το λόγο αυτό καταβλήθηκε κάθε προσπάθεια να δοθεί ένα προσεγμένο σύνολο, ώστε να μπορεί να χαρακτηρισθεί σαν “προσφορά”. Τέλος, ήταν αναγκαία και η παρούσα αναθεωρημένη έκδοση, η οποία σαφώς είναι εκσυγχρονισμένη, αυξημένη και βελτιωμένη, αλλά και πλήρως εναρμονισμένη στις διατάξεις του Ν. 4055/2012, που με βάση το άρθρο 110 § 21, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4077/2012 για τα σωματειακά θέματα έχει έναρξη ισχύος από 01.03.2013.
Στην παρούσα ένατη έκδοση που κρίθηκε αναγκαία λόγω εξάντλησης της όγδοης καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια για πληρέστερη επεξεργασία και για πληρέστερη ερμηνεία των διατάξεων όλων των δικαίων περί σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις του ν. 4055/2012 που μετέφεραν την ύλη από το Μονομελές Πρωτοδικείο στο Ειρηνοδικείο των θεμάτων περί α) σύστασης και διάλυσης σωματείων, β) τροποποίησης των καταστατικών, γ) διορισμού προσωρινών διοικήσεων και δ) εξουσιοδότησης στην μειοψηφία για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης και ρύθμισης της προεδρίας της.
Σε αυτήν την έκδοση αναγκαίως προστέθηκαν πολλά νέα θέματα και υποβλήθηκαν σε νέα βάσανο προηγούμενα που είχαν περιληφθεί στην Η΄ έκδοση καθότι το συνδικαλιστικό και σωματειακό δίκαιο έχει δυναμική που εκφράζεται αυτή όχι μόνο από τα σωματεία αλλά και από τα δικαστήρια.
Η πρακτική εφαρμογή των διατάξεων, η συνεργασία, η ανταλλαγή απόψεων, οι προβληματισμοί με συναδέλφους και η διαμορφούμενη νομολογία αποτέλεσαν μεγάλο βοήθημα για την αρτιότερη έκδοση.

Συγγραφέας: Σεραφείμ Λευτέρης Σ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-15-2582-3
Σελίδες: 668
Κατηγορίες: Ασφαλιστικό δίκαιο , Εργατικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 53.40 €