Συλλογικές εργασιακές σχέσεις

Περιγραφή
Tην ερμηνεία, διάπλαση και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τις συλλογικές σχέσεις εργασίας πραγματεύεται το παρόν βιβλίο. Eιδικότερα αναλύονται ζητήματα αφορώντα την συλλογική αυτονομία, την έννοια, τη νομική μορφή, τις διακρίσεις, την σύναψη, την θέση σε ισχύ, την λειτουργία και την λήξη των σ.σ.ε. και των αποφάσεων διαιτησίας, τους κανονισμούς εργασίας, τα πρακτικά συμφωνίας και τις εν γένει συλλογικές συμφωνίες ενοχικού τύπου και δικονομικά ζητήματα αφορώντα όλα τα ανωτέρω αντικείμενα. H ερμηνεία των ανωτέρω ζητημάτων γίνεται με βάση τις ήδη διαμορφωθείσες επ’ αυτών θέσεις τόσο της νομικής θεωρίας και επιστήμης, όσο και της νομολογίας, αλλά και με προσωπικές θέσεις του συγγραφέως. Eπιπλέον αντιμετωπίζονται και νομικά ζητήματα αφορώντα τις συλλογικές εργασιακές σχέσεις υπό την ευρεία μορφή τους, τα οποία καίτοι έχουν πρακτική αξία και εφαρμογή δεν έχουν τύχει μέχρι σήμερα αντίστοιχης θεωρητικής επεξεργασίας και ερμηνείας, όπως τα ζητήματα της ενσωματώσεως στην ατομική σ.ε. κανονιστικών όρων σ.σ.ε. μέσω του ενημερωτικού σημειώματος του π.δ. 156/1994, της δυνατότητας ενσωματώσεως σε σ.σ.ε. οικειοθελούς εργοδοτικής παροχής με διατηρητική ρήτρα του οικειοθελούς χαρακτήρα της, κ.ά. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθεται σχετική και επίκαιρη νομοθεσία και βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο, ενώ του κυρίως τμήματος του βιβλίου προηγείται εξ ίσου αναλυτικός πίνακας περιεχομένων.

Συγγραφέας: Βλαστός Στυλιανός Γ.
Εκδότης: Σάκκουλας Π. Ν.
Έτος έκδοσης: 2006
ISBN: 960-420-300-2
Σελίδες: 564
Κατηγορίες: Εργατικό δίκαιο

Τιμή σε ιστοσελίδες: 65.80 €