Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο

Περιγραφή
Η εξάντληση της δεύτερης έκδοσης του βιβλίου και η ανάγκη για ενημέρωσή του με την πρόσφατη νομολογία και βιβλιογραφία επέβαλαν τη νέα, τρίτη έκδοση του βιβλίου αυτού.
Το έργο αποτελείται από μία εκτεταμένη εισαγωγή και τρία μέρη. Στην εισαγωγή καταγράφονται οι προσανατολισμοί του στρατιωτικού ποινικού δικαίου κατά την ιστορική του διαδρομή και επιχειρείται ο προσδιορισμός της δικαιοπολιτικής διάστασης της στρατιωτικής δικαιοσύνης στις μέρες μας.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά και αποσαφηνίζονται δογματικά οι θεμελιώδεις έννοιες του στρατιωτικού ποινικού δικαίου, όπως είναι το στρατιωτικό έγκλημα, οι ποινές και οι περιστάσεις τέλεσης των στρατιωτικών εγκλημάτων καθώς και οι βασικοί όροι του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως «στρατός», «στρατιωτική υπηρεσία», «αρχηγός» κ.λπ.
Στο δεύτερο μέρος επιχειρείται η συστηματική ερμηνεία όλων σχεδόν των σημαντικών εγκλημάτων, γνήσιων και μη γνήσιων, καθώς και η ανάλυση ζητημάτων απόπειρας, συμμετοχής και συρροής εγκλημάτων.
Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται και θίγονται οι ιδιαίτερες πτυχές του δικονομικού μέρους του ΣΠΚ.
Σε όλα τα μέρη του το βιβλίο περιέχει πλούσιες αναφορές στη θεωρία, τη νομοθεσία, καθώς και τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.
Το έργο είναι απαραίτητο σε κάθε νομικό που ασχολείται με το στρατιωτικό ποινικό δίκαιο.

Συγγραφέας: Παπαδαμάκης Αδάμ Χ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-301-800-7
Σελίδες: 555
Σχήμα: 25χ18
Κατηγορίες: Ποινικό δίκαιο, Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 45.34 €