Στρατιωτικό ποινικό δίκαιο

Περιγραφή
Με την έκτη έκδοση του έργου επέρχεται η αναγκαία ενημέρωση του βιβλίου και ενσωματώνονται πρόσφατες θέσεις της θεωρίας και νομολογίας.
Το έργο αποτελείται από μία εκτεταμένη εισαγωγή και τρία μέρη. Στην εισαγωγή καταγράφονται οι προσανατολισμοί του στρατιωτικού ποινικού δικαίου κατά την ιστορική του διαδρομή, επιχειρείται ο προσδιορισμός της δικαιοπολιτικής διάστασης της στρατιωτικής δικαιοσύνης στις μέρες μας και αναλύονται ο χαρακτήρας και το περιεχόμενο του στρατιωτικού ποινικού δικαίου, καθώς και ζητήματα που αφορούν στη σχέση του ποινικού δικαίου με τη στρατιωτική θητεία, με έμφαση στο ζήτημα των αντιρρησιών συνείδησης.
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται αναλυτικά και αποσαφηνίζονται δογματικά οι θεμελιώδεις έννοιες του στρατιωτικού ποινικού δικαίου.
Το δεύτερο μέρος καταπιάνεται με τη συστηματική ερμηνεία στρατιωτικών εγκλημάτων, γνησίων και μη γνησίων, καθώς και με ζητήματα απόπειρας, συμμετοχής και αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης κάθε εγκλήματος.
Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται και ερμηνεύονται τα βασικά προβλήματα του δικονομικού μέρους του ΣΠΚ.
Σε όλα τα μέρη του το βιβλίο περιέχει πλούσιες αναφορές στη θεωρία, τη νομοθεσία, τη νομολογία και τη βιβλιογραφία.
Το έργο είναι απαραίτητο σε κάθε νομικό που ασχολείται με τη μελέτη ή την εφαρμογή του στρατιωτικού ποινικού δικαίου.

Συγγραφέας: Παπαδαμάκης Αδάμ Χ.
Εκδότης: Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε.
Έτος έκδοσης: 2008
ISBN: 960-445-341-6
Σελίδες: 557
Κατηγορίες: Ποινικό δίκαιο, Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 51.70 €