Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Περιγραφή
Στο παρόν περιέχεται το κείμενο του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, όπως ισχύει σήμερα. Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί, ότι κατά το άρθρο δεύτερο του ν. 3289/2004, “Όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται οτι απειλείται μόνον η τελευταία”.

Επιμελητής: Φιλίππου Μιχαήλ
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2012
ISBN: 960-15-2586-6
Σελίδες: 134
Κατηγορίες: Στρατιωτικός ποινικός κώδικας

Τιμή σε ιστοσελίδες: 12.46 €