Στοιχεία παράλληλου υπολογισμού

Περιγραφή
Τα σύγχρονα πολύπλοκα επιστημονικά προβλήματα του αιώνα μας, τα οποία αποκαλούνται «μεγάλες προκλήσεις» και αφορούν την ιατρική, την φαρμακολογία, την κβαντοχημεία, την αστροφυσική, την γενετική μηχανική, κ.ά., αντιμετωπίζονται σήμερα με αριθμητική προσομοίωση, η οποία απαιτεί τεράστια υπολογιστική ισχύ, την οποία οι ακολουθιακοί υπολογιστές δεν διαθέτουν. Η παραγωγή λοιπόν υπολογιστικών συστημάτων, τα οποία είναι επιδεκτικά εκτεταμένων υπολογισμών, π.χ. 150 τρισεκατομμυρίων πράξεων προς πρόβλεψη των ιδιοτήτων ενός υλικού, έγινε επιτακτική ανάγκη, και είναι ήδη γεγονός. Τα συστήματα αυτά, τα οποία βασίζονται στην Ευκλείδεια έννοια της παραλληλίας, καλούνται παράλληλοι υπολογιστές και είναι υπολογιστικές μηχανές με δυνατότητες παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων.
Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα συστατικά στοιχεία του παράλληλου υπολογισμού, και αποβλέπει, αφ΄ ενός μεν στη μύηση του αναγνώστη στη σχετική με αυτά τα στοιχεία γνώση, αφ’ ετέρου δε στην υπέρβαση από τον ακολουθιακό τρόπο σκέψης, σε έναν τρόπο σκέψης με όρους και συνθήκες παραλληλίας.
Η εισαγωγή στο βιβλίο περιλαμβάνει τις μεγάλες σύγχρονες επιστημονικές προκλήσεις, την εξέλιξη της παράλληλης επεξεργασίας δεδομένων, τις έννοιες της σωλήνωσης, του παραλληλισμού δεδομένων και του παραλληλισμού ελέγχου, το Κόσκινο του Ερατοσθένη, το νόμο του Amdahl, και την κατηγοριοποίηση ψηφιακών υπολογιστικών συστημάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο επισκοπεί στοιχεία της αρχιτεκτονικής παράλληλων υπολογιστών και συγκεκριμένα τα δίκτυα διασύνδεσης, τους πολυεπεξεργαστές, και τους πολυυπολογιστές. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στην προτυποποίηση παράλληλου υπολογισμού και, πέραν των θεμελιωδών εννοιών, πραγματεύεται πρότυπα παράλληλου υπολογισμού, προσομοιώσεις μεταξύ των προτύπων και την έννοια του βέλτιστου παράλληλου αλγόριθμου. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται θέματα παράλληλων αλγορίθμων, περιλαμβάνοντας βασικές τεχνικές σχεδιασμού παράλληλων αλγορίθμων, αλγορίθμους ταξινόμησης, αλγορίθμους γράφων και στοιχεία της θεωρίας παράλληλης πολυπλοκότητας. Στο πέμπτο κεφάλαιο δίδονται κατευθύνσεις παράλληλου υπολογισμού, όπου μετά την εισαγωγή και τη θεώρηση της διαμοιραζόμενης μνήμης, παρουσιάζονται η Fortran-S, η Fortran υψηλής απόδοσης, και ο αντικειμενοστραφής παραλληλισμός με την pC++. Tέλος, στο Παράρτημα, γίνεται μία σύντομη εισαγωγή στο ΜΡΙ και παρατίθενται οι βασικές συναρτήσεις επικοινωνίας κόμβου με κόμβο και συλλογικής επικοινωνίας, ενώ παρουσιάζονται οι βασικές συναρτήσεις διαχείρισης εικονικών τοπολογιών.
Για κάθε μελετητή της τεχνολογικής μορφής της παραλληλίας, το βιβλίο αυτό θα αποτελεί, όχι μόνο μια πηγή αξιόπιστης αναφοράς, αλλά και έναν πολύτιμο οδηγό στα δύσβατα μονοπάτια της παράλληλης συλλογιστικής.Η Γραμματή Πάντζιου γεννήθηκε στον Αλμυρό Μαγνησίας, το 1963. ‘Ελαβε το Πτυχίο των Μαθηματικών (1984) από το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών και το Διδακτορικό στην Επιστήμη των Υπολογιστών (1991 ) από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Από το 1985 έως τον Ιούλιο του 1992 ήταν Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα. Υπήρξε Επίκουρος Καθηγήτρια ‘Ερευνας στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Dartmouth College στο Hanover, New Hampshire των Η.Π.Α. (Αύγουστος 1992 – Ιούλιος 1994) και Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου της Κεντρικής Φλόριδα, στο Orlando των Η.Π.Α. (Αύγουστος 1994 – Αύγουστος 1995). Από το Σεπτέμβριο του 1995 έως τον Ιούλιο του 1998 υπήρξε Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, ενώ από το Σεπτέμβριο του 1998 έως το 2001 υπήρξε Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Αθήνας. Από το 2001, μετά την ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι., μέχρι σήμερα, κατέχει θέση Τακτικής Καθηγήτριας Τ.Ε.Ι., στο ίδιο Τμήμα. ‘Εχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση, τη National Science Foundation των Η.Π.Α. και την Ελληνική Κυβέρνηση. Διετέλεσε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής Προγράμματος (Program Committee) διαφόρων επιστημονικών συνεδρίων και σχολείων. Διαθέτει αξιόλογο ερευνητικό και συγγραφικό έργο.

Συγγραφέας: Πάντζιου Γραμματή, Τομαράς Αλέξανδρος Χ.
Εκδότης: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών
Έτος έκδοσης: 2003
ISBN: 960-8105-48-Χ
Σελίδες: 300
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, Πληροφοριακά συστήματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 15.29 €