Στοιχεία ενώσεων συναρμογής

Περιγραφή
Η μελέτη της δομής με κάθε φυσική ή χημική μέθοδο, και η συσχέτισή της με την δραστικότητα της ένωσης καθώς και η διερεύνηση του μηχανισμού μέσω του οποίου συντίθεται η ένωση ή εμφανίζεται η χημική της δραστικότητα είναι το κύριο αντικείμενο της Χημείας και στην κατεύθυνση αυτή στοχεύει και η μελέτη της χημείας των ενώσεων συναρμογής, όπως αυτές προσδιορίστηκαν προηγουμένως.
Στη συνέχεια παρατίθενται μια σειρά από στοιχεία τα οποία, κατά τη γνώμη του συγγραφέα, είναι απαραίτητα για την ορθότερη παρουσίαση από μέρους του, και την πληρέστερη κατανόηση από μέρους των αναγνωστών, του περιεχομένου των κυρίως κεφαλαίων. Υποτίθεται ότι τα στοιχεία αυτά έχουν διδαχθεί στα πλαίσια μαθημάτων προηγουμένων εξαμήνων, στην περίπτωση που το βιβλίο χρησιμοποιείται από κάποιο σπουδαστή σχολής της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αν αυτό έχει πράγματι συμβεί, τότε ο συγκεκριμένος αναγνώστης μπορεί να προχωρήσει καταρχήν στο Β μέρος, όπου υπάρχουν ορισμένα συναπαιτούμενα στοιχεία. Αν και στο συγκεκριμένο μέρος βρίσκει σημεία που γνωρίζει ή κατανοεί εύκολα, μπορεί άνετα να προχωρήσει στην ανάγνωση του Γ μέρους. Οπωσδήποτε, η περιγραφή των προαπαιτούμενων και συναπαιτούμενων στοιχείων δεν είναι λεπτομερής, εφόσον υπάρχουν, και μάλιστα αναφέρονται συγκεκριμένα ξενόγλωσσα συγγράμματα, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί ν’ αναζητήσει τις βαθύτερες φυσικές σημασίες καθώς και τις μαθηματικές αποδείξεις που συνδέουν με σχέσεις και εξισώσεις τα διάφορα παρατηρούμενα φυσικά μεγέθη.
Στη συνέχεια δίνεται μια περιεκτική περιγραφή των ενώσεων συναρμογής, η κατάταξή τους σε κατηγορίες και η περιγραφή τόσο του θεωρητικού υποβάθρου όσο και των πρακτικών (φυσικών και χημικών) μεθόδων παρατήρησης και μέτρησης των φυσικοχημικών ιδιοτήτων των ενώσεων αυτών. Σημαντικά στοιχεία, η γνώση των οποίων βοηθάει στην καλύτερη κατανόηση του συγγράμματος, δίνονται συνοπτικώς στο Παράρτημα.

Συγγραφέας: Ακρίβος Περικλής Δ.
Εκδότης: Ζήτη
Έτος έκδοσης: 2004
ISBN: 960-431-933-7
Σελίδες: 318
Σχήμα: 24χ17
Κατηγορίες: Χημεία

Τιμή σε ιστοσελίδες: 21.03 €