Στατιστική έρευνα

Περιγραφή
Στο σύγγραμμα αυτό δίνονται, βήμα προς βήμα, οι βασικές αρχές που θα πρέπει να ακολουθούνται σε μια στατιστική έρευνα ή οι λανθασμένες ενέργειες που θα πρέπει να αποφεύγονται στα διάφορα στάδια αυτής, ώστε να γίνει ευκολότερη κάθε προσπάθεια ενασχόλησης με τα σχετικά θέματα ή τουλάχιστον, ελέγχου της ορθότητας ορισμένων βασικών επιλογών που γίνονται στα πλαίσια αυτής. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η μεγάλη σημασία που θα πρέπει να δίνεται στην οργάνωση και στον μεθοδολογικό σχεδιασμό της στατιστικής έρευνας, στην πιστή εφαρμογή των επιλογών αυτών κατά τη συλλογή των δεδομένων ως και στην ανάγκη βελτίωσης των συλλεγόμενων δεδομένων με μια σειρά χειρόγραφους και μηχανογραφικούς ελέγχους. Αν και οι εμπειρικές εφαρμογές και τα παραδείγματα αποτελούν τον τρόπο παρουσίασης όλου του βιβλίου, σε ειδικά παραρτήματα παρουσιάζονται: οι βασικές χρήσεις του στατιστικού πακέτου SPSS πάνω σε θέματα επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων, η εμπειρία που αποκτήθηκε από τον τρόπο εισαγωγής των μεθόδων της στατιστικής και της ποιοτικής έρευνας στο πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ερωτηματολόγια από επίσημες στατιστικές και άλλες ερευνητικές εργασίες, βασικές ταξινομήσεις και κλίμακες που χρησιμοποιούνται στα στατιστική έρευνα και, τέλος, δύο παραδείγματα έρευνας, ένα ποσοτικής και ένα ποιοτικής, για την παρουσίαση των σχετικών θεμάτων στην πράξη και επομένως για την καλύτερη κατανόησή τους.
Πιστεύουμε ότι η συγκέντρωση και η συστηματική παρουσίαση όλου αυτού του υλικού, όπως και η έμφαση που δόθηκε στις εφαρμογές και στα παραδείγματα, θα συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός χρήσιμου βοηθήματος για όσους και όσες διδάσκονται τη Στατιστική Μεθοδολογία ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την έρευνα στην πράξη.

Συγγραφέας : Ρόντος Κωνσταντίνος Β., Παπάνης Ευστράτιος
Εκδότης : Εκδόσεις Ι. Σιδέρης
Έτος έκδοσης : 2006
ISBN : 960-08-0370-6
Σελίδες : 399
Σχήμα : 24χ17
Κατηγορίες : Στατιστική

Τιμή σε ιστοσελίδες: 21.31 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.