Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (ν.3869/2010)

Περιγραφή
Με το νόμο 3869/2010 καθιερώθηκε ειδική διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων που δεν έχουν την ιδιότητα του εμπόρου. Με τον τρόπο αυτόν η Πολιτεία επιχειρεί να αντιμετωπίσει το σοβαρό οικονομικό- κοινωνικό φαινόμενο της υπερχρεώσεως, εισάγοντας- κατά το πρότυπο άλλων χωρών- ένα είδος «αστικής» πτώχευσης (σε αντίθεση με την «εμπορική»).
Η ρύθμιση εμφανίζεται περίπλοκη και, παρά την προβλεπόμενη σύντμηση προθεσμιών και αύξηση του αριθμού των Ειρηνοδικείων, μπορεί να αποδειχθεί χρονοβόρα. Η αντιμετώπιση της καταστάσεως αυτής μπορεί, σε μεγάλο βαθμό, να βοηθηθεί με την ορθή κατανόηση/ερμηνεία και εφαρμογή του νέου νόμου- και τον σκοπό αυτόν επιδιώκει να εξυπηρετήσει και το παρόν. Στο πλαίσιο δε της επιδιώξεως αυτής εντάσσονται και διάγραμμα της ρυθμίσεως, διάγραμμα των προθεσμιών και σειρά υποδειγμάτων.

Συγγραφέας: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ., Γεωργιακάκη Εμμανουέλα Ε.
Υπεύθυνος Σειράς: Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Εκδότης: Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης: 2011
ISBN: 960-15-2524-6
Σελίδες: 178
Κατηγορίες: Πτωχευτικό δίκαιο
Σειρές: Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως – Β’ Περίοδος

Τιμή σε ιστοσελίδες: 16.02 €