Πόλεως λόγος

Περιγραφή
Ο τόμος περιέχει πρωτότυπες επιστημονικές εργασίες, τιμώντας τη συνολική ακαδημαϊκή φυσιογνωμία του Αλέξανδρου-Φαίδωνα Λαγόπουλου. Είναι γνωστό ότι οι βασικοί πυλώνες του έργου του τιμώμενου κινούνται διαχρονικά γύρω από τρία θεμελιώδη ζητήματα στις χωρικές επιστήμες: (1) Tη θεωρία του χώρου (πολεολογία), (2) την Ιστορία της πόλης και (3) τη Σημειωτική του χώρου. Η διαδρομή του εξάλλου έχει διασταυρωθεί με πολλά ρεύματα σκέψης των τελευταίων πενήντα χρόνων και έχει συμβάλει και δοκιμαστεί στη σφυρηλάτηση ιδεών και απόψεων.
Περιεχόμενα:
Μέρος Ι. Εισαγωγικά
– Σημείωμα της Συντακτικής Επιτροπής
– Χαιρετισμός του Κοσμήτορα της Πολυτεχικής Σχολής, Νικολάου Σ. Μουσιόπουλου
– Χαιρετισμός του προέδρου του Τμήματος Αρχιτεκτόνων, Γεωργίου Ν. Παπακώστα
– Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος, «Οδοιπορικό επιστημονικής ζωής»
– Βιογραφικό σημείωμα
Μέρος ΙΙ. Γενικές Στρατηγικές Ρύθμισης του Χώρου
– Δημήτρης Οικονόμου, «Οι νέες μορφές ρύθμισης του χώρου στην περίοδο πριν από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο»
– Γιώργος Πετράκος, «Δρόμοι και τοπία ανάπτυξης: Μια κριτική συζήτηση για την οικονομία και τον χώρο»
– Γρηγόρης Καυκαλάς, «Στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών»
– Νίκος Κομνηνός, «Ευφυείς πόλεις-ευφυείς συνοικίες: Ένα νέο παράδειγμα σχεδιασμού των πόλεων βασισμένο στην καινοτομία και ευρυζωνικότητα»
– Ελένη Ανδρικοπούλου, «Πολυκεντρικότητα του οικιστικού δικτύου: Η συμβολή των θεμελιωτών της χωρικής επιστήμης και οι εφαρμογές στην Ελλάδα»
Μέρος ΙΙΙ. Χωρική Νομοθεσία και Χρήσεις
– Παύλος Λουκάκης, «Κριτική θεώρηση των διαδικασιών ολοκλήρωσης του χωρικού σχεδιασμού και της εφαρμογής του στην σύγχρονη Ελλάδα»
– Λουδοβίκος Βασενχόβεν, «Βία και κοινωνική ανυπακοή: Η περίπτωση της ρύθμισης των χρήσεων γης και των αποφάσεων χωροθέτησης»
– Δημήτρης Μέλισσας, «Η Ζ.Ο.Ε. και το Γ.Π.Σ.: Συνυπάρχουν απρόσκοπτα;»
Μέρος ΙV. Χωρικές Επεμβάσεις
– Πανταλέων Σκάγιαννης, «Υποδομές και υπο-δομές στον αστικό χώρο: Η πόλη από κάτω»
– Ηλίας Μπεριάτος, «Προστατευόμενες περιοχές και φορείς διαχείρισης: Εξελίξεις και προοπτικές»
– Μ. Ανανιάδου-Τζημοπούλου, «Έργα αρχιτεκτονικής οδικών τοπίων: Εγνατία οδός, Αλεξανδρούπολη-Κήποι»
– Αναστάσιος Μ. Κωτσιόπουλος, «Θεσσαλονίκη: Τα μικρά και τα μεγάλα»
– Π. Ασήμος, Ν. Βαρσακέλης, Ε.Π. Δημητριάδης, Δ.Π. Δρακούλης, Γ, Πισσούριος, Π. Σταθακόπουλος, «Χωρικο-οικονομικοί παράγοντες του πολεοδομικού προγραμματισμού: Το Επιχειρηματικό Πάρκο στους Λαχανόκηπους Θεσσαλονικής»
– Ν. Καλογήρου, Σ. Καραγιάννη, Α. Πάκα, Σ. Σπαταλάς, Α. Τέλλιος, Α. Τζάκα, «Δυνατότητες μεταγκατάστασης της Δ.Ε.Θ. στο αγρόκτημα του Α.Π.Θ. με ταυτόχρονη αξιοποίηση του σημερινού χώρου».
– Κώστας Ε. Οικονόμου, «Αισθητικές παρατηρήσεις που αφορούν τον υπαίθριο δημόσιο αστικό χώρο»
Μέρος V. Οπτικές Πάνω στον Χώρο
– Ευάγγελος Π. Δημητριάδης, Γεώργιος Π. Τσότσος, «Μεθοδολογία διερεύνησης ιστορικής γεωγραφίας: Το παράδειγμα της επαρχίας Ανασελίτσας Δυτικής Μακεδονίας κατά τον 19ο-αρχές 20ού αιώνα»
– Γιάννης Πισσούριος, «Από τη θεωρία στην πρακτική: Μελετώντας τις σχέσεις μεταξύ των βασικών πολεοδομικών μεγεθών»
– Άγις Ι. Αναστασιάδης, «Δυναμικές αστικοποίησης σε χώρες της Ε.Ε. με βάση την εφαρμογή δύο μαθηματικών μοντέλων»
– Θωμάς Μαλούτας, «Η εννοιολόγηση των χωρικών εκφράσεων της κοινωνικής ανισότητας στις ευρωπαϊκές πόλεις»
– Michael Herzfeld, «The Politics of the Picturesque: Competing Iconicities and Housing Rights in the Age of Neoliberal Gentrification»
– Κυριακή Τσουκαλά, «Lacan και Vygtsky: Ο ‘κενός’ και ο ‘διαλογικός’ χώρος»
Μέρος VΙ. Η Σημειωτικής Διάσταση του Χώρου
– Χάρης Κοκκώσης, «Η διαχείριση και η εικόνα (branding) των τουριστικών προορισμών»
– M. Gottdiener, «Socio-Semiotics and the New Mega Spaces of Tourism: Some Comments on Las Vegas and Dubai»
– Bernard Lamizet, «L’architecture et l’ ubrain: Une semiotique de l’espace»
– Χρήστος Θ. Κουσιδώνης, «Ο σχεδιασμός της πρώτης σελίδας: Ο χώρος και η παραγωγή του στα πρωτοσέλιδα»
Μέρος VΙΙ. Αρχιτεκτονική και Τέχνη
– Πάνος Τζώνος, «Πανεπιστημιακή αυτοβιογραφία, ad hoc»
– Αντρέας Γακουμακάτος, «Πολιτικές συνιστώσες και κοινωνικό όραμα στη γερμανι

Επιμελητής : Δημητριάδης Ευάγγελος Π., Καυκαλάς Γρηγόρης, Τσουκαλά Κυριακή
Συγγραφέας : Συλλογικό έργο, Οικονόμου Δημήτρης, Πετράκος Γιώργος οικονομολόγος, Καυκαλάς Γρηγόρης, Κομνηνός Νίκος, Ανδρικοπούλου Ελένη, Λουκάκης Παύλος, Βασενχόβεν Λουδοβίκος, Μέλισσας Δημήτρης Κ., Σκάγιαννης Παντελής Δ., Μπεριάτος Ηλίας, Ανανιάδου – Τζημοπούλου Μαρία, Κωτσιόπουλος Αναστάσιος Μ., Αναστασιάδης Άγις Ι.
Εκδότης : University Studio PressΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-12-1980-3
Σελίδες : 386
Σχήμα : 26χ21
Κατηγορίες : Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Αστική και τέχνη τοπίου, Πόλεις

Τιμή σε ιστοσελίδες: 37.38 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.