Πρότυπα αριθμητικά παραδείγματα ανάλυσης κατασκευών για την ορθή εφαρμογή του ΕΑΚ και τον έλεγχο των προγραμμάτων Η/Υ

Περιγραφή
Είναι γνωστό, ότι η γενικευμένη χρήση ειδικού τεχνικού λογισμικού για την μελέτη κατασκευών με την βοήθεια των Η/Υ επιτρέπει μεν την ταχύτερη εκτέλεση των απαιτούμενων από τους σύγχρονους κανονισμούς σύνθετων υπολογισμών, δημιουργεί όμως παράλληλα και σοβαρά προβλήματα, που συχνά οδηγούν σε σημαντικά σφάλματα. Ένα θεμελιώδες πρόβλημα που απασχολεί όχι μόνον στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς τους χρήστες των προγραμμάτων, δηλαδή τους μελετητές-μηχανικούς, είναι το ζήτημα της ελεγξιμότητας των προγραμμάτων ως προς την ορθότητα και την εν γένει αξιοπιστία τους. Όπως προκύπτει από τον διεθνή επί του θέματος αυτού προβληματισμό, ένας από τους προσφορότερους τρόπους ελέγχου προγραμμάτων Η/Υ είναι η χρήση έγκυρων δοκιμαστικών παραδειγμάτων, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν ως οιονεί προδιαγραφές που οφείλουν να ικανοποιούν τα χρησιμοποιούμενα στην πράξη προγράμματα.
Μία σειρά 22 τέτοιων δοκιμαστικών παραδειγμάτων, τα οποία στοχεύουν στον έλεγχο βασικών σημείων της προσομοίωσης και ανάλυσης κατασκευών με προγράμματα Η/Υ, αναπτύχθηκε με την οικονομική υποστήριξη του Ο.Α.Σ.Π. και παρουσιάζεται στο ανά χείρας βιβλίο. Τα δοκιμαστικά αυτά παραδείγματα στοχεύουν στον έλεγχο βασικών σημείων της ανάλυσης κατασκευών που διενεργείται με προγράμματα Η/Υ, ενώ παράλληλα αποτελούν μέσον ελέγχου της ορθής εφαρμογής του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.
Το βιβλίο περιέχει την αναλυτική παρουσίαση των παραδειγμάτων μαζί με επιλεγμένα βασικά αποτελέσματα, ενώ τα πλήρη αρχεία δεδομένων και αποτελεσμάτων περιέχονται στο συνοδευτικό CD. Με τον αναλυτικό τρόπο που παρουσιάζονται τα παραδείγματα, δίνεται η δυνατότητα αφενός στους οίκους λογισμικού να προ-ελέγξουν τα προγράμματα που διοχετεύουν στην αγορά, και αφετέρου στους χρήστες-μηχανικούς να ελέγξουν τα προγράμματα που αγόρασαν ή σκοπεύουν να αγοράσουν.

Συγγραφέας : Συλλογικό έργο, Αβραμίδης Ιωάννης Ε., Αναστασιάδης Κυριάκος Κ., Αθανατοπούλου – Κυριακού Ασημίνα, Μορφίδης Κωνσταντίνος Ε.
Εκδότης : Εκδόσεις Αϊβάζης
Έτος έκδοσης : 2005
ISBN : 960-86090-4-6
Σελίδες : 453
Σχήμα : 25χ17
Κατηγορίες : Μηχανική, Ηλεκτρονικοί υπολογιστές – Προγράμματα

Τιμή σε ιστοσελίδες: 58.77 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.