Προϋπολογισμοί Budgeting για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων

Περιγραφή
Τα περισσότερα θέματα εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ελληνική βιβλιογραφία και ήταν άγνωστα ακόμη και στην ελληνική αρθρογραφία, όπως οι προϋπολογισμοί μηδενικής βάσης, οι ελαστικοί προϋπολογισμοί, οι PRO-FORMA Ισολογισμοί και τα PRO-FORMA Αποτελέσματα Χρήσεως, οι προϋπολογισμοί μη κερδοσκοπικών οργανισμών, οι προσωπικοί προϋπολογισμοί κ.λπ.
Εκείνο όμως που νομίζουμε ότι προσφέρει το βιβλίο αυτό είναι η απομάκρυνση από τη στεγνή μόνο θεωρία και η προσπάθεια της πρακτικής εφαρμογής με την παράθεση πολλών απλών και σύνθετων παραδειγμάτων που χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο και κόπο για να ετοιμαστούν, ελεγχθούν και παραδοθούν έτοιμα στον αναγνώστη για μελέτη και εφαρμογή. Η παράθεση τόσων πολλών συγκεκριμένων παραδειγμάτων νομίζουμε πως αποτελεί σημαντική προσφορά και βοηθάει τον αναγνώστη αφενός μεν να κατανοήσει καλύτερα και ευκολότερα το θέμα, αφετέρου δε να τα χρησιμοποιήσει σαν υποδείγματα για την πρακτική τους εφαρμογή.

Συγγραφέας: Τσακλαγκάνος Άγγελος Α.
Έτος έκδοσης: 2015
ISBN: 960-602-030-4
Σελίδες: 384
Σχήμα: 24χ17

Τιμή σε ιστοσελίδες: 31.50 €