Προσωπικές Εταιρείες Ε.Π.Ε. – Ι.Κ.Ε. Κοινοπραξίες

0
(0)

Περιγραφή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Μέρος Πρώτο:


Προσωπικές Εταιρείες (Ο.Ε. – Ε.Ε.) – Αφανείς Εταιρείες
Με το νέο νόμο 4072/2012 (άρθρα 249-292)

Μέρος Δεύτερο:

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)
Ν. 3190/1955, με όλες τις τροποποιήσεις του Π.Δ. 419/86, του Π.Δ. 279/93, του Ν. 2339/1995 και του Ν. 3661/2008 και της Π.Ν.Π. 12/12/2012, άρθρο 6 παρ. 3β

Μέρος τρίτο:
Ιδιότυπες Εταιρικές Μορφές
– Κοινοπραξίες
– Αστικές εταιρείας (κερδοσκοπικές και μη)
– Κοινωνίες που ασκούν επιχείρηση
– Αστικοί συνεταιρισμοί
– Ιδιότυπες μεταφορικές εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) Ν. 383/76
– Μεταφορικές εταιρείες Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. άρθρου 3 Ν. 3887/2010
– Δικηγορικές και συμβολαιογραφικές εταιρείες
– Εταιρείες Α.Ν. 89/67, Ν. 378/68 και άρθρου 25 Ν. 37/75
– Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α) Ν. 3182/2003
– Εταιρείες Ιδιωτικών Πλοίων Αναψυχής (Ε.Ι.Π.Α.) Ν. 3790/2009
– Εξωχώριες (Offshore) εταιρείες
– Κυπριακές εταιρείες
– Φορολογία μεταβιβάσεως εταιρικών μεριδίων
– Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) Ν. 3419/2005 και Ν. 3853/2010
– Νέα διαδικασία σύστασης εταιρειών μέσω της Υπηρεσίας Μίας Στάσης (Γ.Ε.ΜΗ. ή Κ.Ε.Π.) Ν. 3853/2010
– Φορολογία Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Κοινοπραξιών κ.λπ. εταιρειών κατά τις διατάξεις του νέου φορολογικού νόμου 3943/2011
– Μετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. – Ε.Ε. (άρθρο 66α Κ.Ν. 2190/20)
– Μετατροπή Ε.Π.Ε.σε Ο.Ε. -Ε.Ε. (άρθρο) 283 Ν. 4072/2012)

Μέρος Τέταρτο:
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
(άρθρα) 43-120 Ν. 4072/2012)

Συγγραφέας: Μιλτιάδης Κ. Λεοντάρης
Εκδότης: Πάμισος
Έτος έκδοσης: 2013
ISBN: 978-960-6780-99-8
Σελίδες:
Κατηγορίες: Εταιρείες

Τιμή σε ιστοσελίδες: 53.40 €

Πόσο ενδιαφέρον ήταν αυτό το βιβλίο;

Κάντε κλικ σε ένα αστέρι για να το βαθμολογήσετε!

Μέση βαθμολογία 0 / 5. Καταμέτρηση ψήφων: 0

Καμία ψήφος μέχρι στιγμής! Γίνετε ο πρώτος που θα βαθμολογήσει αυτό το βιβλίο.