Προστασία του καταναλωτή

Περιγραφή
Με το νόμο 2251/1994 (όπως τροποποιήθηκε και συ-μπληρώθηκε ιδίως με το νόμο 3587/2007) προβλέπεται πα-ροχή ιδιαίτερης προστασίας στον καταναλωτή, τα δικαιώματα και τα συμφέροντά του.
Μία σύντομη, αλλά περιεκτική παρουσίαση του νόμου αυτού, του πεδίου εφαρμογής του και του εύρους της παρεχόμενης στους καταναλωτές προστασίας είναι απαραίτητη, για την καλύτερη ενημέρωση και του μη ειδικού πολίτη.
Στο παρόν περιέχεται προσπάθεια της παρουσιάσεως αυτής, που συμπληρώνεται με παράθεση βασικών αποσπασμάτων από τα νομοθετικά κείμενα, γλωσσάριο νομικών όρων και αλφαβητικό ευρετήριο.

Συγγραφέας : Γεωργιακάκη Εμμανουέλα Ε.
Υπεύθυνος Σειράς : Σπυριδάκης Ιωάννης Σ.
Εκδότης : Σάκκουλας Αντ. Ν.
Έτος έκδοσης : 2011
ISBN : 960-15-2466-5
Σελίδες : 70
Κατηγορίες : Αστικό δίκαιο
Σειρές : Εκλαϊκευμένη Νομική Βιβλιοθήκη

Τιμή σε ιστοσελίδες: 7.12 €

Όλες οι πληροφορίες σε αυτή τη σελίδα προέρχονται από το χώρο αποκλειστικά για πληροφορίες www.public.gr και dioptra.gr ιστοσελίδα μας με αυτό το βιβλίο.